HR kennis
Home » HR kennis » 9. Uitstroom » Tools » Getuigschrift positief
Getuigschrift positiefGETUIGSCHRIFT


[PLAATS], [DATUM]


Hierbij verklaar ik dat [NAAM], wonende te [PLAATS],
van [DATUM] tot [DATUM] in dienst is geweest bij [BEDRIJF].

[NAAM] heeft bij ons de functie vervuld van [FUNCTIENAAM]. De functie houdt in:
� [TAAK]
� [TAAK]

Het dienstverband is beëindigd vanwege [REDEN].

Bovenstaande werkzaamheden heeft [NAAM] naar grote tevredenheid verricht. Wij hebben [NAAM] leren kennen als een loyaal en betrokken medewerker met een goede inzet, die zijn/haar werk op correcte wijze en naar volle tevredenheid uitvoert.[NAAM ONDERGETEKENDE]
[FUNCTIE]


Download deze tool:

LinksAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen