HR kennis
Home » HR kennis » 3. Werving & Selectie » Tools » Correspondentie sollicitatieprocedure
Correspondentie sollicitatieprocedureDeze verschillende standaard brieven zijn te gebruiken voor de verschillende stappen in een sollicitatieprocedure. Er is een standaard ontvangstbevestiging, uitnodiging, afspraakbevestiging, verschillende voorbeelden voor een afwijzingsbrief en verschillende brieven indien een sollicitatie in portefeuille wordt gehouden.

Hieronder zijn de diverse voorbeeldbrieven te vinden.

Ontvangstbevestiging:

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw (open) sollicitatie d.d. [datum] naar de functie van [functie].

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over het verdere verloop van de procedure.


Uitnodiging:

Naar aanleiding van uw sollicitatie van [datum] naar de functie van [functie] nodigen wij u uit voor een gesprek op [datum] om [tijdstip] uur.

Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn [aanwezigen en functies].

Graag ontvang ik van u een bevestiging.

Eventueel routebeschrijving toevoegen


Afspraakbevestiging:

Hierbij bevestig ik onze afspraak, zoals reeds telefonisch besproken, voor een gesprek op [datum] om [tijdstip] uur.

Bij dit gesprek zijn aanwezig [aanwezigen en functies].

Eventueel routebeschrijving toevoegen


Afwijzing open sollicitatie:

Naar aanleiding van uw sollicitatiebrief, welke wij [datum] hebben ontvangen, delen wij u het volgende mee.

Zowel op dit moment als in de nabije toekomst is er binnen [organisatie] geen functie vacant
waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen.

Wij danken u voor uw interesse in ons bedrijf en wensen u succes bij eventuele andere sollicitaties.


Afwijzing vacature:

Naar aanleiding van uw sollicitatie van [datum] naar de functie van [functie] informeren wij u hierbij, dat u niet tot de kandidaten behoort die wij voor een nadere kennismaking hebben uitgenodigd.

Bij de selectie hebben we ons geconcentreerd op kandidaten met
een gedegen [vakgebied/opleiding] achtergrond
relevante werkervaring in alle aspecten van deze functie
een duidelijke onderbouwing van hun motivatie om bij ons bedrijf te solliciteren

We zijn u erkentelijk voor de getoonde belangstelling en wensen u veel succes bij mogelijke volgende sollicitaties.


Afwijzing na gesprek:

Naar aanleiding van ons gesprek van [datum] inzake uw sollicitatie naar de functie van[functie] willen wij u van het volgende in kennis stellen.

Op basis van de gevoerde sollicitatiegesprekken hebben wij besloten met andere kandidaten verder te spreken. Bij de keuze zijn met name
de gedegen [vakgebied/opleiding] achtergrond
relevante werkervaring in alle aspecten van deze functie
een duidelijke onderbouwing van de motivatie
waarover deze kandidaten beschikken van doorslaggevend belang geweest.

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling voor onze organisatie en wensen u bij eventuele verdere sollicitaties veel succes toe.


Afwijzing na portefeuille:

In vervolg op onze brief van [datum] delen wij u mee, dat u niet tot de kandidaten behoort die wij voor een nadere kennismaking hebben uitgenodigd.

Op basis van de reeds gevoerde sollicitatiegesprekken hebben wij besloten met andere kandidaten verder te spreken. Uw sollicitatie zullen wij dan ook niet langer in portefeuille houden.

We zijn u erkentelijk voor de getoonde belangstelling en wensen u veel succes bij mogelijke volgende sollicitaties.


Portefeuille open sollicitatie:

Naar aanleiding van uw sollicitatiebrief d.d. [datum], delen wij u het volgende mee.

Op dit moment is er binnen [organisatie] geen functie vacant waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen. Wij houden uw sollicitatie echter wel in portefeuille en zullen contact met u opnemen op het moment dat zich een passende vacature voordoet.

Wij danken u voor de getoonde belangstelling in ons bedrijf.


Portefeuille vacature:

Uw sollicitatie van [datum] naar de functie van [functie] hebben wij ontvangen.

Bij de selectie hebben wij ons in eerste instantie geconcentreerd op kandidaten met :
een gedegen [vakgebied/opleiding] achtergrond
relevante werkervaring in alle aspecten van deze functie
een duidelijke onderbouwing van hun motivatie om bij ons bedrijf te solliciteren
Wij hebben om die reden besloten u niet direct voor een gesprek uit te nodigen maar wij willen uw sollicitatie wel in portefeuille houden.

U ontvangt binnen [aantal] weken bericht of wij u alsnog voor een sollicitatiegesprek willen uitnodigen.


Portefeuille na gesprek:

Naar aanleiding van ons gesprek inzake uw sollicitatie voor de functie van [functie] willen wij u van het volgende in kennis stellen.

Na ons onderhoud met u hebben zich nog enkele kandidaten voor deze functie gemeld, met wie wij ook eerst een gesprek willen voeren, alvorens wij besluiten hoe en met wie wij de procedure zullen voortzetten.

U ontvangt uiterlijk [datum] bericht of wij u voor een tweede gesprek willen uitnodigen.

Download deze tool:

LinksAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties
  • Bedrijven moeten voor innovatie meer samenwerken

    Bedrijven moeten binnen hun groeistrategie beter nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken. Samen innoveren is onontbeerlijk, stelt hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande. Innovatieve groei door samenwerking is het thema van de inaugurele rede die Van de Vrande vrijdag 2 juni op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam...