HR kennis
Home » HR kennis » 9. Uitstroom » Tools » Bereking Kantonrechtersformule
Bereking Kantonrechtersformule

Werkgever en werknemer kunnen de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als de kantonrechter het verzoek honoreert, kan hij aan een van beide partijen een billijke vergoeding toekennen.

Werkgever en werknemer kunnen de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als de kantonrechter het verzoek honoreert, kan hij aan een van beide partijen een billijke vergoeding toekennen.

De wet definieert het begrip “billijk” niet. De kantonrechters hebben daarom zelf de zogeheten kantonrechtersformule vastgesteld. Aan de hand van deze formule stellen de kantonrechters de hoogte van de ontslagvergoeding vast.

1.De kantonrechtersformule geldt voor de ontbindingsprocedure
2.De kantonrechtersformule
- A-factor
- B-factor
- C-factor
- Maximering
3. Rekentool

Bron
Beschikbaar gesteld door: Ontslagdossier.nl

Download deze tool:

Links

Ontslagdossier.nlAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties

Geen gegevens.
  • Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

    Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende? In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog ...