HR kennis
Home » HR kennis » 5. Beoordelingen » Modellen » Perceptuele Mapping
Perceptuele Mapping

Door Perceptuele Mapping kan visueel in kaart gebracht worden hoe mensen, markten, producten, klanten etc. zich tot elkaar verhouden. Het is een methode die veelal  in de marketing wordt toegepast. Daarbij kijkt men vooral naar de percepties van klanten en potentiële klanten. Een veel gebruikt voorbeeld daarvan is hoe de verschillende automerken zich tot elkaar verhouden.  Van luxe tot degelijk, van sportief tot comfortabel.  Al deze merken of typen zijn in te delen in segmenten. Dat kunnen er twee segmenten zijn, waarbij je bijvoorbeeld een onderscheid maakt naar luxe en degelijk, maar dat kunnen ook vier segmenten zijn of meer.HR  toepassingen:

Arbeidsmarktbeleid

Op meerdere terreinen van HR is Perceptuele Mapping toepasbaar. Denk daarbij maar in de eerste plaats aan hoe uw bedrijf zich verhoudt ten opzichte van anderen. Zet al uw concurrenten maar eens op een rijtje of in volgorde, naar bijvoorbeeld attractiviteit. Bekijk dan op welke positie uw onderneming staat of u deze inschat. Probeer daarbij eens een indeling te maken naar kwadranten. Denk eens aan de mate waarin er sprake is van ontwikkel-mogelijkheden en beloning. In welk kwadrant bevindt uw organisatie zich dan ten opzichte van alle anderen. Zo wordt Perceptuele Mapping een instrument die u inzicht kan geven in welke mate u uw arbeidsmarkt-beleid moet herzien of moet werken aan upgrading van elementen zodat u als werkgever meer attractief wordt. 
 

Kwalificering van leidinggevenden/medewerkers

Perceptuele Mapping is ook te gebruiken bij kwalificering van leidinggevenden of medewerkers.
In bijgaand voorbeeld is een onderscheid gemaakt naar in dit geval leidinggevenden die ingeschaald zijn naar prestaties en naar waarden. In dat laatste geval gaan we uit van ethische  waarden d.w.z. managers die hun medewerkers waardig behandelen. U kunt daar van alles bij bedenken, zoals eerlijk, integer, respectvol etc.

In één oogopslag wordt duidelijk tot welke categorie uw leidinggevende behoort en aan welk terrein gewerkt moet worden.


 

Perceptuele mapping geeft antwoord op cruciale vragen:

  1. Wat is de positie ten opzichte van anderen?
  2. Welke zwakke en sterke posities zijn er?
  3. Waar zitten de hiaten?
  4. Op welke wijze ga je meten ten opzichte van de ideale positie?

De positionering in de Perceptuele Mapping is altijd eenvoudig uit te leggen. Het geeft heel veel informatie, maar heeft ook z’n gevaren. Het geheel is namelijk gebaseerd op indrukken. Voor een verdere toepassing is uitwerking van de begrippen noodzakelijk en dienen er ijk- en meetpunten te worden aangelegd.


Aan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties
  • Volgens Hof van Justitie EU behoudt werknemer rechten bij snelle doorstart

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat oud-medewerkers van het failliete kinderopvangbedrijf Estro wel aanspraak kunnen maken op hun arbeidsrechten na het bankroet en de snelle doorstart van het bedrijf. Het Hof neemt hiermee een in maart gepubliceerd advies van de advocaat-generaal over. De rechtbank van Midden-Nederland, waar vakbond FNV en vier oud-medewerkers een zaak tege...