HR kennis
Home » HR kennis » 2. Organisatie & Functie » Dossiers » Zou u uw huidige werkgever aanbevelen bij bekenden?
Zou u uw huidige werkgever aanbevelen bij bekenden?

 

Betrokkenheid en de relatie met trots en loyaliteit
Hoofdstuk uit de gratis paper "Betrokken medewerkers de basis voor een gezonde energieke succesvolle organisatie" "Wilt u deze paper" volledig ontvangen.Stuur mij dan een e-email

In het onderzoek is ook bepaald of de mate van betrokkenheid invloed heeft op de hoogte van organisatietrots en de mate van aanbeveling door medewerkers.

De mate van aanbeveling wordt, wanneer het gaat om de aanbevelingskracht van klanten, gemeten met de zogenaamde netto promotor score. Deze score kijkt naar het percentage klanten dat de leverancier aanbeveelt uitgedrukt in een cijfer van 10 tot 0. De scores 10 en 9 zijn de promotors, zij bevelen de organisatie zeker aan, de scores 7 en 8 zijn de passives, zij bevelen de organisatie waarschijnlijk aan en ten slotte geldt voor de groep detractors (scores 0 tot en met 6) dat zij waarschijnlijk de organisatie niet zullen aanbevelen. Gelijk aan deze methode is de netto promotor score bepaald voor werkenden wanneer zij gevraagd wordt in welke mate zij de organisatie aanbevelen aan vrienden of relaties. De netto promotor score bedraagt -18%. Het percentage promotors bedraagt 19%, het percentages passives 45% en het percentages detractors 37%. 

 

Deze percentages komen sterk overeen met de mate van betrokkenheid. Uit de analyse blijkt dat de netto promotor score voor de groep werkenden die absoluut betrokken is bij het succes van de organisatie +25% bedraagt. Binnen deze groep is het percentages promotors maar liefst 40% en dit steekt scherp af tegen het landelijke percentage promotors van 17%. We zagen al dat de tevredenheid met een 7.9 ook veel hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. De netto promotor score van de zwak betrokkenen in Nederland, ongeveer 30% van de beroepsbevolking zagen we eerder, bedraagt -70%. Kortom een grote mate van betrokkenheid gaat samen met een grote schare promotors. Het verschil tussen een tevredenheidsscore tussen een 8 of 7 in termen van aanbevelingsloyaliteit is gemiddeld een verschil tussen een netto promotor score van +40% of -70%. Kortom meer dan 100% verschil wanneer het gaat om een grote supportersschare. Identiek is ook gekeken naar de netto promotor score voor de bedrijfstrots.

Deze blijkt -17% te zijn. Maar 17% is in Nederland echt diep van binnen trots op de organisatie. Ook hier zien we voor deze groep de netto promotor score positief is met een score van +28%. Een hoge mate van betrokkenheid is dus ook cruciaal voor de bedrijfstrots. In het begrijpen en sturen van de werkbeleving is het dan ook de sport om te streven naar werknemers die absoluut betrokken zijn en daarmee de organisatie ook in grotere mate aanbevelen en trots zijn. Ook blijkt dat zeer betrokkenen gemiddeld vier keer meer voor de huidige werkgever kiezen bij het krijgen van een vergelijkbaar baanaanbod elders, dan minder betrokkenen. Het is om die reden dat Integron, in het verbeteradvies na werkbelevingsonderzoeken, opdrachtgevers adviseert om te streven naar maximale betrokkenheid, trots en aanbevelingsloyaliteit.

Een betrokken medewerker en organisatiecultuur
Dit volgende hoofdstuk gaat over de beste scorende betrokkenheidsfactoren bij medewerkers. Wilt u de paper"Betrokken medewerkers de basis voor een gezonde energieke succesvolle organisatie" volledig ontvangen?Stuur mij dan een e-email


Bron

http://bit.ly/zuTbVaDownload deze tool:

Links

http://bit.ly/zuTbVaAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties

Geen gegevens.
  • Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

    Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende? In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog ...