HR kennis
Home » HR kennis » 3. Werving & Selectie » Dossiers » Vernieuwde NVP sollicitatiecode
Vernieuwde NVP sollicitatiecodeWat was de NVP sollicitatiecode ook alweer?
Het is een product van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) dat in 1979 is opgesteld.

De Sollicitatiecode geeft bescherming aan de sollicitant omdat die in een zwakkere positie zit. Deze code bevat basisregels die bedrijven en sollicitanten in acht behoren te nemen tijdens de werving en selectie van een vacature. De code begint vanaf het ontstaan van de vacature tot de aanstelling ervan. Hierdoor heb je een norm voor een eerlijke werving en selectie procedure. 

En wat is de vernieuwing? 
In overleg met de Stichting van de Arbeid, Commissie Gelijke Behandeling en de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen is de NVP Sollicitatiecode aangepast aan de actuele regelgeving.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NVP Sollicitatiecode:

1. De nieuwe Sollicitatiecode is uitdrukkelijk van toepassing verklaard op externe bemiddelingsbureaus en ook voor interne werving.

2. Externe bemiddelingsbureaus moeten bij gebruik van gegevens van vacaturesites/internet voor bemiddeling dit aan de betrokkenen meedelen.

3. De nieuwe Sollicitatiecode vermeldt uitdrukkelijk dat informatie via internet over een sollicitant niet altijd betrouwbaar is.

4. Het gebruik van informatie over sollicitanten gevonden op internet is scherper geregeld dan in artikel 5.1 van de Sollicitatiecode van 2006.

5. De communicatie tussen sollicitant en arbeidsorganisatie (toekomstig werkgever) over uitnodiging voor een gesprek en afwijzing gaat veelal via e-mail. Dat is in de nieuwe Sollicitatiecode aangepast.

6. Opgenomen zijn in de nieuwe Sollicitatiecode de regels dat bij noodzakelijke leeftijdsgrens de reden hiervan wordt opgegeven. Dit dient ook te gebeuren bij hantering van een voorkeursbeleid ten behoeve van bepaalde groepen.

7. De bewaartermijnen van gegevens van kandidaten zijn nu expliciet in de nieuwe Sollicitatiecode geregeld.


Links
De nieuwe NVP Sollicitatiecode van oktober 2009 kun je hier downloaden:
NVP Sollicitatiecode!


Voor meer informa

Aan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties

Geen gegevens.
  • Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

    Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende? In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog ...