HR kennis
Home » HR kennis » 4. Introductie » Dossiers » Proeftijd
Proeftijd

In de arbeidsovereenkomst bestaat de mogelijkheid om een proeftijdbeding op te nemen om zo in deze periode te bepalen of een medewerker geschikt is voor de organisatie en vice versa. Alleen waar moet u allemaal rekening mee houden? proef•tijd (de ~ (m.)): 
Tijd dat men ergens op proef is => probatie, proefperiode 

Duur proeftijd 

De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen (mag ook in de CAO staan als die van toepassing is), deze geldt nooit automatisch. De duur van een proeftijdbeding is voor werkgever en werknemer gelijk. De maximale duur van een proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst maar mag nooit langer zijn dan 2 maanden. 

Voor bepaalde tijd, korter dan 2 jaar*: 
1 maand 

Voor bepaalde tijd, langer dan twee jaar: 
2 maanden 

Voor onbepaalde tijd: 
2 maanden 

* Hiervan kan worden afgeweken in een CAO, echter mag deze verlengd worden tot maximaal 2 maanden. 

Wordt een medewerker tijdens de proeftijd ziek dan blijft de vastgestelde periode gelden, de proeftijd wordt niet doorgeschoven. Dit kan er dus voor zorgen dat een werkgever onvoldoende kan beoordelen in de proeftijd of een werknemer geschikt is. 

Een proeftijd in strijd met deze regels is ongeldig. Dan geldt de situatie dat er geen proeftijd was afgesproken en dus nietig is. Dit geldt met terugwerkende kracht. Dat heet de IJzeren Proeftijdtheorie van de Hoge Raad. Wanneer een proeftijd nietig is gelden de normale ontslagregels. 

Een proeftijd gaat in op het moment dat een werknemer met zijn werk begint. Is de werknemer een week eerder begonnen dan de afgesproken aanvangsdatum, dan gaat de proeftijd ook een week eerder in. 

Opnieuw arbeidsovereenkomst 
Bij een vernieuwing of wijziging van het contract is een nieuwe proeftijdbeding toegestaan. Dit mag alleen als er sprake is van een verandering. Bijvoorbeeld een nieuwe werkgever die de werknemer nog niet kent of een andere functie die andere vaardigheden of capaciteiten vergt. 

Uitzendwerk: 
Heeft een werknemer een periode als uitzendkracht gewerkt en komt deze daarna rechtstreeks in dienst bij de werkgever, dan telt de reeds gewerkte periode mee voor de berekening van de maximale duur van de proeftijd. Heeft de uitzendperiode al twee maanden geduurd, dan mag de werkgever dus geen proeftijd meer bedingen, tenzij het om heel ander werk gaat. 

Ontslag tijdens proeftijd 
Tijdens de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer, zonder opzegtermijn en zonder ontslagvergunning, het dienstverband beëindigen. Als de medewerker of werkgever daarom vraagt, dan is de andere partij verplicht de reden van de opzegging schriftelijk mee te delen. Tijdens een proeftijd is er geen opzegtermijn van toepassing, Het is toegstaan om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

Ziekte: 
Een groot misverstand is dat wanneer een medewerker ziek is, velen denken dat deze niet mag worden ontslagen. Dit is niet correct, het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet in de proeftijd. Dit betekent dus dat wanneer een medewerker ziek wordt tijdens een proeftijd gewoon kan worden ontslagen zonder procedure.


Links

Wettekst proeftijd: 

Burgerlijk Wetboek, titel 7Aan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties
  • Bedrijven moeten voor innovatie meer samenwerken

    Bedrijven moeten binnen hun groeistrategie beter nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken. Samen innoveren is onontbeerlijk, stelt hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande. Innovatieve groei door samenwerking is het thema van de inaugurele rede die Van de Vrande vrijdag 2 juni op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam...