HR kennis
Home » HR kennis » 9. Uitstroom » Dossiers » Outplacement checklist
Outplacement checklist

 

Hier verstrekt Loopbaannederland.nl een checklist voor outplacement. Indien u te maken krijgt met outplacement kan deze checklist dienen als handvat. 

- Sinds wanneer bestaat het outplacementbureau en sinds wanneer is het bureau actief op het terrein van outplacement? 
- Kan het outplacementbureau een lijst overleggen met referenties die de bereidheid hebben hun ervaringen met u te delen? 
- Welke aantoonbare ervaring heeft het outplacementbureau met kandidaten uit uw branche en/ of vakgebied? (welke doelgroepen, soort trajecten en de resultaten) 
- In welke kandidatendoelgroep is het outplacementbureau gespecialiseerd? (opleidingsniveau, leeftijd, branche, afstand tot de arbeidsmarkt enz.) 
- Is het outplacementbureau goed bereikbaar? (vestiging in de buurt van het bedrijf/werknemer etc) 
- Over welke faciliteiten beschikt het outplacementbureau? (bijvoorbeeld trainingsruimtes)

Outplacementtraject; de verschillende diensten

- Waaruit bestaat het dienstenpakket van het outplacementbureau? 
- Hoe is het outplacementtraject opgebouwd? 
- Waarop baseert het outplacementbureau het oordeel over de maatregelen die ingezet moeten worden om de kandidaat aan het werk te krijgen? (bijvoorbeeld werkverleden kandidaat, vacatures in de regio etc)
- Zijn de verschillende aspecten van het outplacementtraject duidelijk omschreven? 
- Welk netwerk zet het bureau in om kandidaten aan het werk te krijgen?

Kwaliteit van het outplacementbureau

- Op welke wijze neemt het outplacementbureau de inbreng van werkgever en werknemer in het traject mee? (Kan er bijvoorbeeld maatwerk worden geleverd?) 
- Hoe houdt het outplacementbureau de kwaliteit van de dienstverlening op peil? 
- Is het bureau lid van een branchevereniging? Zo ja, welke? 
- Heeft het bureau een kwaliteitskeurmerk?

Prijs/Prestatie van outplacement

- Hoe lang duurt een gemiddeld outplacementtraject? 
- Wat zijn de kosten van een outplacementtraject? 
- Hanteert het outplacementbureau een transparante afrekensystematiek? 
- Welke tarieven worden voor de verschillende onderdelen van een outplacementtraject berekend? 
- Hoe wordt de eventuele inschakeling van derden doorberekend? 
- In welke situatie worden kortingen verleend? 
- Worden voorbereidingstijd, reistijd, telefoontjes en dergelijke in rekening gebracht? 
- Hoe wordt er gefactureerd? 
- Op welke wijze worden tariefswijzigingen doorgevoerd? 
- Is het outplacementbureau bereid om u diensten te verlenen op basis van een resultaatsverplichting?


Bron

Loopbaannederland.nl; Outplacement ChecklistAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties

Geen gegevens.
  • Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

    Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende? In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog ...