HR kennis
Home » HR kennis » 7. Opleiding & Training » Dossiers » Onderzoeken van voorkeursstijl
Onderzoeken van voorkeursstijl

 

Onderstaand stappenplan is te gebruiken bij persoonlijke coaching van startende leidinggevenden.

Inzicht krijgen in je eigen unieke werkstijl helpt om te zien welke valkuilen of nadelen er zijn aan deze stijl. Reflectie hierop helpt leidinggevende en medewerkers om beter samen te werken. 

Doelen:

 • Onderzoek naar sterke kanten en verbeterpunten in de werkstijl van een leidinggevende
 • Bespreken van verbeterpunten
 • De balans vinden in wat de organisatie verwacht en wat de leidinggevende verwacht

 

Stap 1

Gesprek van 1,5 uur

Typische werkdag, adhv agenda. Laat de leidinggevende vertellen wat er deze dag gebeurt is, als een soort film (vergaderingen, post, beslissingen, gesprekken, problemen etc.)

Noteer wat opvalt:

 • Gedragspatronen
 • Problemen
 • Oplossingsstrategiëen
 • Emotionele reacties
 • Successen

Notities bewaren voor vervolggesprek

 

Huiswerk: leidinggevende krijgt zelfinschattingsformulier mee, met begripsomschrijvingen (bijlage) om zelf thuis in te vullen.

 

Stap 2

Gesprek van 1,5 uur

De punten op de assen worden met elkaar verbonden

Samen met de leidinggevende wordt de uitslag besproken:

 • Sterke kanten
 • Minder sterke kanten
 • Valkuilen
 • Kanttekeningen
 • Wat is overdreven?
 • Waar moet je meer aandacht aan besteden?
 • Wat valt er op?

 

Huiswerk: lg. vraagt om feedback bij collega’s. Klopt mijn zelfinschatting of juist niet?

Een kort verslagje van een half A4tje.

 

Stap 3

Gesprek van 1,5 uur

Eventueel een reflectief gesprek adhv het verslagje met feedback van collega’s

 

Klopt de zelfinschatting? Maak een actieplan.

Wie doet wat?

 

Zelfinschattingsformulier werkstijlen

 

 • Beoordeel de verschillende stijlkenmerken op een schaal van 1 tot 10.
 • Waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet van toepassing’ en 10 staat voor: ‘dat ben ik!’
 • Wees eerlijk voor jezelf.

 

 

Werkstijl

Kenmerken

Cijfer

Initiërend

Gaat actief op de dingen in, proactief, beslist zelf, voelt zich zelfstandig, ontwikkelt wegen en doelen, ziet mogelijkheden.

Slaat door naar egocentrisch handelen, opdrachten dicteren, over anderen heen walsen (de dictator)

 

Visionair

Heeft zijn blik gericht op de toekomst, onderzoekt wat komen kan, oriënteert zich op (nieuwe) doelen en ontwikkelt strategieën, staat open voor nieuwe dingen.

Slaat door naar het ophemelen van toekomstige mogelijkheden en houdt zich uitsluitend bezig met vernieuwingen (de utopist)

 

Spontaan

Gaat met de ‘flow’ mee, is creatief en flexibel, heeft behoefte aan vrije ruimte voor zichzelf, handelt emotioneel, impulsief.

Slaat door naar het chaotische, alles loopt door elkaar, er is geen touw meer aan vast te knopen (de chaoot)

 

Specialistisch

Is op onderdelen gericht, neemt veel tijd en energie voor de start of de afsluiting van een activiteit, maakt de zaken concreet, ziet fouten in details.

Slaat door naar te detaillistisch, werkt te lang aan kleinigheden, geen balans tussen engagement en taakgerichtheid, komt niet meer tot de kern van de zaak (de detaillist)

 

Volgzaam

Wacht af, voegt zich naar bestaande structuren en regels, is reactief, handelt op verzoek, past zich aan, laat andere beslissen.

Slaat door naar afhankelijkheid, verstarring, voelt zich buitengesloten (de passieveling)

 

Behoudend

Blikt graag terug, neemt het verleden als maatstaf, wil resultaten bewaren en behouden.

Slaat door in zijn aandacht voor het verleden: toen deden we het zo, toen deden we het beter, anders. Neemt normen en voorschriften als maatstaf (de traditionalist)

 

Systematisch

Gericht op ordening, werkt met tabellen, schema’s en checklists. Oriënteert zich op structuren en logica, is precies en exact.

Slaat door in het planmatige, in ordening voor alles (de perfectionist)

 

Generalistisch

Heeft het totaaloverzicht, oriënteert zich op de grote samenhang, de rode draad, de ontwikkeling hiervan.

Slaat door in complexiteit en luchtkastelen bouwen, verstrikt zich in te abstracte concepten (de abstracte denker)

 

 

 

Werkstijlencirkel

 


Bron

Marcel van Unen, De WerkZaakLinks

De WerkZaak: Vraagbaak voor werk & ontwikkelingAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties
 • Werkgevers krijgen compensatie bij zieke 56-plussers

  Werkgevers die vanaf volgend jaar iemand van 56 jaar of ouder in dienst nemen, krijgen compensatie van de overheid als die werknemer vanwege ziekte uitvalt. De compensatie geldt alleen wanneer er mensen worden aangenomen die werkloos zijn en een WW-uitkering krijgen. Dat staat in een wet van demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd....