HR kennis
Home » HR kennis » 9. Uitstroom » Dossiers » Onderzoek levensverwachting op 65-jarige leeftijd
Onderzoek levensverwachting op 65-jarige leeftijdDe nota Men is zo oud als men zich voelt, die op 28 mei 2008 aan de Tweede Kamer is aangeboden, bevat het voorstel tot introductie van een vrijwillig uitstel van de ingangsdatum van de AOW-uitkering na het 65ste levensjaar, onder gelijktijdige actuariële verhoging van de AOW over de resterende uitkeringsperiode. Deze verhoging is in het voorstel afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting die geldt voor leeftijdsgenoten ten tijde van de ingangsdatum van de AOW.

Bij de uitwerking van het voorstel tot flexibilisering van de ingang van de AOW bestaat
behoefte aan betrouwbare en publiek toegankelijke statistische informatie over de gemiddelde resterende levensverwachting van mannen en vrouwen bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd. Deze informatie dient periodiek te worden herzien in het licht van wijzigingen in die levensverwachting.

Aan het CBS is gevraagd om deze gemiddelde resterende levensverwachting te berekenen.
In deze rapportage worden de resultaten van een eerste verkennende studie gepresenteerd.

In overleg tussen SZW en CBS is er voor gekozen om de methode van Brunborg te volgen
voor deze verkennende studie. In het artikel van Brunborg (Brunborg, 2007) wordt
een beschrijving gegeven van het onderzoek door Statistics Norway in het kader van de
hervorming van het pensioensysteem in Noorwegen.


Download het dossier Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd; een verkennend onderzoek hier


Links

Bron: Centraal Bureau voor de StatistiekAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties

Geen gegevens.
  • Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

    Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende? In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog ...