HR kennis
Home » HR kennis » 8. Gezondheidsmanagement » Dossiers » Omvang loondoorbetaling bij ziekte na terugkeer werknemer
Omvang loondoorbetaling bij ziekte na terugkeer werknemer

Als uw werknemer ziek is, bent u verplicht om twee jaar lang tenminste 70 % van het loon door te betalen. Met regelmaat ontvangt de helpdesk van BW7 de vraag, hoe om te gaan met de loondoorbetaling bij ziekte wanneer de werknemer weer gedeeltelijk aan het werk gaat. Bent u in dat geval als werkgever verplicht om over de uren dat de werknemer daadwerkelijk werkt 100 % van het loon te betalen? De juristen van BW7 geven antwoord.

 Doorbetalen bij ziekte

Gedurende twee jaar ziekte bent u verplicht tot doorbetalen van minimaal 70 % van het loon. Tijdens het eerste ziektejaar geldt bovendien dat de werknemer recht heeft op tenminste het wettelijk minimumloon. Op grond van een van toepassing zijnde cao kunnen andere afspraken gelden. Controleer daarom altijd de cao. Als voor u op basis van de arbeidsovereenkomst of cao geen aanvullende plicht tot doorbetalen bij ziekte van 100 % geldt en uw werknemer weer aan het werk gaat, kan onduidelijk zijn of u deze werknemer voor de uren dat hij weer aan het werk is, 70 % of 100 % van zijn loon dient uit te betalen. Antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie. Er dient bepaald te worden of er sprake is van therapeutisch werken of gedeeltelijke werkhervatting.

 

Therapeutisch werken

Bij therapeutisch werken worden werkzaamheden verricht die uit medisch oogpunt wenselijk zijn om de re-integratie van de werknemer te bevorderen. Het gaat daarbij om werkzaamheden waaraan geen loonwaarde kan worden gekoppeld. Daar is bijvoorbeeld sprake van als de werknemer weer aan het werk gaat, maar nog onduidelijk is of hij ook daadwerkelijk zijn eigen werkzaamheden weer zal kunnen gaan uitvoeren. Ook wordt therapeutisch werken ingezet om de afstand tot de werkomgeving te verkleinen en het werkritme op te bouwen. Wanneer de werknemer op therapeutische basis weer komt werken, hoeft er nog steeds maar 70 % van het loon doorbetaald te worden (tenzij bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst een loondoorbetaling van meer dan 70 % overeengekomen is of op grond van de cao andere afspraken gelden).

 

Gedeeltelijke werkhervatting

Bij gedeeltelijke werkhervatting hervat de werknemer zijn eigen werkzaamheden weer gedeeltelijk. Hoewel de werknemer dan nog steeds arbeidsongeschikt is, brengt goed werkgeverschap met zich mee dat werknemer over de uren dat hij zijn eigen arbeid weer verricht wel 100 % van zijn loon doorbetaald krijgt. Het zou immers niet redelijk en billijk zijn, als de werknemer voor de uren dat hij zijn eigen arbeid verricht, niet 100 % van zijn loon zou ontvangen. Voor de uren dat werknemer zijn eigen werkzaamheden nog niet heeft hervat, geldt een loondoorbetaling bij ziekte van 70 %. Wederom tenzij in de arbeidsovereenkomst een loondoorbetaling van meer dan 70 % overeengekomen is of op grond van de cao andere afspraken gelden. Het is daarom raadzaam altijd na te gaan wat de afspraken zijn die in de arbeidsovereenkomst, een personeelsregeling en/of de cao zijn opgenomen.


Links

www.bw7.nlAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties
  • Bedrijven moeten voor innovatie meer samenwerken

    Bedrijven moeten binnen hun groeistrategie beter nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken. Samen innoveren is onontbeerlijk, stelt hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande. Innovatieve groei door samenwerking is het thema van de inaugurele rede die Van de Vrande vrijdag 2 juni op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam...