HR kennis
Home » HR kennis » 6. Arbeidsvoorwaarden » Dossiers » Minimumloon 2011
Minimumloon 2011

Informatie over het minimumloon in 2011 

Als je nog jonger bent dan 23, dan heb je recht op het minimum jeugdloon. Als je 23 jaar oud bent heb je recht op het minimumloon tot je 65ste. Deze wordt hoger met elk jaar tot je 23ste.

Het brutoloon op dit moment is: (worden aangepast op 1 januari & 1 juli per jaar)

 

Minimumloon op leeftijd

 

Ook oproepkrachten en thuiswerkers vallen onder het minimumloon en hebben  recht op deze inkomens. 

In de wet staat niet het minimumloon. Dit komt door de verschillende soorten cao’s die er zijn, en er verschillende werkweken zijn van 36, 38 of 40 uur. Hierdoor is het niet vast te leggen in de wet.

 

Ook zijn er verschillende soorten inkomsten die niet meetellen in het minimumloon. Deze zijn:

 • Inkomens overwerken;
 • Vakantiebijslag;
 • Winstuitkeringen;
 • Speciale uitkeringen > bijvoorbeeld een incidentele uitkering voor een behaalde omzet;
 • Uitkeringen op termijn die onder bepaalde voorwaarden worden toegekend (zoals pensioen)
 • Vergoedingen voor kosten die u voor uw werk heeft moeten maken;
 • Eindejaarsuitkeringen;
 • Werkgeversbijdrage in ziektekosten

Bron

 

RijksoverheidST-ABAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties

Geen gegevens.
 • Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

  Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende? In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog ...