HR kennis
Home » HR kennis » 8. Gezondheidsmanagement » Dossiers » Minder verzuim door veiliger werken - hoe zit dat?
Minder verzuim door veiliger werken - hoe zit dat?

Een hoge werkdruk, verkeerd of te zwaar tillen, lawaai kunnen werken zwaar maken. En zelfs gevaarlijk wanneer men werkt op hoogte, met gevaarlijke stoffen of met bepaalde machines. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek en moet er alles aan doen om lichamelijke en psychische klachten en ziekten te voorkomen dan wel te beperken.Lichamelijke en psychische belasting

Veilig werken heeft onder andere te maken de lichamelijke en psychische belasting van uw werknemers. Het voorkomen van verzuim door verkeerde belasting vraagt om aandacht voor alle zaken die met het werk en de werkplek te maken hebben. Soms zit de oplossing in een kleine aanpassing en soms is de oplossing complexer.


Organisatie van de arbozorg

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het regelen van de arbozorg in uw bedrijf. Re-integratie en ziekte zijn zaken waar werkgever en werknemer samen uit moeten komen.


Stoffen, straling en besmetting

Ziekte of een ongeval als gevolg van werk willen we allemaal voorkomen. Hiervoor zijn er duidelijke wetten en afspraken gemaakt.


Werkplek en apparatuur

Elk werk kent zijn eigen werkplek. De risico’s die deze werkplek met zich meebrengt, moeten zo veel mogelijk beperkt te worden. U als werkgever, maar ook elke werknemer, dient er alles aan te doen om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren.


Lees meer over dit onderwerp op www.rijksoverheid.nl (onderwerp: Gezond en veilig werken, thema: Werk en loopbaan)


Bron

www.weethoehetzit.nlLinks

Rijksoverheid.nl Gezond en veilig werken

Ik wil minder verzuim door veiliger werkenAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties

Geen gegevens.
  • Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

    Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende? In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog ...