HR kennis
Home » HR kennis » 6. Arbeidsvoorwaarden » Dossiers » Afwijken cao met instemming werknemers?
Afwijken cao met instemming werknemers?

Van een minimum cao mag niet ten nadele van werknemers worden afgeweken, ook niet als de OR of individuele werknemers daarmee instemmen. Dat volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 17 juli 2013 (ECLI:NL:RBGEL:2013:1738). De arbeidsjuristen van BW7 lichten dit toe. 

Afzien van werkgelegenheidsdagen?

De zaak verloopt als volgt. Op grond van de CAO Motorvoertuigbedrijf hebben werknemers van de betreffende werkgever in 2013 recht op een eenmalige uitkering of drie extra vrije dagen (werkgelegenheidsdagen). Deze werkgelegenheidsdagen kosten de werkgever ruim 4 ton. Volgens de werkgever is vanuit de OR het voorstel gekomen om, in verband met de economische crisis en teruglopende omzet, aan werknemers te vragen of zij bereid zouden zijn voor 2013 af te zien van bepaalde afspraken uit de cao. Op die manier zouden de werknemers een kostenbesparend gebaar kunnen maken. De meerderheid van de werknemers zou hier achter staan. De werkgever heeft de werknemers vervolgens gevraagd af te zien van de werkgelegenheidsdagen. Volgens de werkgever hebben werknemers in de huidige tijd namelijk liever behoud van werk dan extra vrije dagen.

 

Rechter beslist

De rechter besliste echter dat werkgever met het aan werknemer bieden van de mogelijkheid af te zien van de werkgelegenheidsdagen in strijd met de cao handelde. De betreffende cao is een minimum cao. Afwijken van een minimum cao kan alleen ten gunste van de werknemers. Dat het afzien van de extra vrije dagen niet ten nadele van werknemers is, is door de werkgever niet gesteld en lijkt volgens de rechter ook niet aannemelijk, ook al wordt aan werknemers de keuze gelaten al dan niet afstand te doen van de werkgelegenheidsdagen. De rechter gebiedt werkgever een brief te verzenden aan alle werknemers, waarin wordt aangegeven dat de werkgelegenheidsdagen alsnog moeten worden opgenomen.

 

In de praktijk

Is op de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers een minimum cao van toepassing? Dan kunt u dus niet ten nadele van die werknemers afwijken van die cao, ook al stemmen uw werknemers daarmee in. Indien uw werknemers of de OR een kostenbesparend gebaar willen maken, is dat alleen mogelijk als de minimumaanspraken die de werknemers op grond van de cao hebben niet worden ondermijnd.


Bron

BW7 Arbeidsjuristen voor OndernemersLinks

www.bw7.nlAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties
  • Werkgevers krijgen compensatie bij zieke 56-plussers

    Werkgevers die vanaf volgend jaar iemand van 56 jaar of ouder in dienst nemen, krijgen compensatie van de overheid als die werknemer vanwege ziekte uitvalt. De compensatie geldt alleen wanneer er mensen worden aangenomen die werkloos zijn en een WW-uitkering krijgen. Dat staat in een wet van demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd....