HR jurisprudentie

HR jurisprudentie Vrijdag 20 November - 2009

Vriendendienst leidt tot schending relatiebeding
Werkgever onvoldoende alert op afwijkend gedrag werknemer: ontbindingsverzoek afgewezen!
Onterechte beschuldiging werkgever over seksuele contacten van werknemer met minderjarigen
Recht op volledige doorbetaling van loon tijdens ziekte?
Verzwijgen overspannenheid in het verleden in sollicitatieprocedure levert ontslag op.
Uitleg stilzwijgende voorzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Geen duidelijke lijn in uitspraken over alcohol- en drugsverslaving
Werkgever ook aansprakelijk voor de geleden schade van een ZZP-er
Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
Ontslag op staande voet klokkenluider niet geldig
Is een in het geheim gemaakte bandopname toelaatbaar als bewijsmiddel?
Ex-werkgever weigert afgifte integriteitsverklaring: forse schadevergoeding
Geen vergoeding van advertentiekosten na opzegging v
Relatie werkneemster en directeur: schadevergoeding bij einde dienstverband
Stelende werknemer draait op voor onderzoekskosten
Eenzijdige wijziging werkrooster niet terecht
Ontslag op staande voet wegens werken tijdens ziekte
Werkgever benadrukt gedragscode onvoldoende: boete
Ontbindingsverzoek werknemer wegens wegpesten
Geen korting op Bijstandsuitkering wegens dragen boerka
Mishandeling werknemer; werkgever niet aansprakelijk
Ontslag wegens ernstig vermoeden van fraude
Te dikke scheepskok ontslagen zonder vergoeding
Schadevergoeding voor hoofdconducteur NS
Ziekmelding op dag van aanvraag ontslagvergunning
Terugbetaling van studiekosten door werknemer
Manager op non-actief gezet via sms
Ontslag op staande voet wegens vermeend drugsgebruik secretaresse van advocaat onterecht
Gedrag derde aan werknemer toegerekend
Ontslag op staande voet op laatste werkdag
Werkgever niet verplicht mediator in te schakelen
Werknemer wijst mediation af
Aansprakelijkheid voor burn-out werknemer
Werkgever aansprakelijk voor burn-out
Aannemen vervanger tijdens ziekte werkneemster
Auditief beperkte vraagbaak?!
OR-lid de fout in
Onderscheid naar leeftijd in Sociaal Plan verboden
Soap deel II
Werkgever hoeft niet te betalen bij sportblessure
Ontslagname werknemer ondanks verklaring over beschikbaarheid
Vergoeding naar billijkheid
Nevenwerkzaamheden na knie-operatie
Ongevraagd info geven over ex-werknemer
Uitdelen Magnum ijsjes niet bestraft
Weigerachtige werknemer
Ouderschapsverlof vader afgewezen
Geen ontslag bij weigering passende arbeid
Diefstal door personeel
Werknemer in hechtenis
Lasser met Kapsalon
Spelen met hijskraan
Tekortschieten in re
Soap
Ontslag wegens zwangerschap?!
Openzwaaiende deur
Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte; Ontslag op staande voet
De arbeidsovereenkomst is g
Waarschuwingsstickers
Golfkarretje
Crime Scene Investigation op de werkvloer

HR jurisprudentie Donderdag 5 November - 2009

Watch your step!

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Nov
Sociale Media
    
    
    
HRM Jurisprudentie
  • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestiging Haarlem). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
  • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst