HR jurisprudentie
 • Werkgever dient opleidingskosten binnen tweede spoor te betalen

  Als een zieke werknemer zijn eigen arbeid niet meer kan verricht en in het bedrijf van zijn werkgever ook geen andere passende arbeid voorhanden is, dient de werkgever voor de zieke werknemer op zoek te gaan naar passende arbeid bij een andere werkgever. In de navolgende zaak rijst de vraag of de werkgever in het kader van deze zoektocht gehouden is om de opleiding van de werknemer tot Middelbare Veiligheidskunde te bekostigen....

 • Bedrog van werknemer tijdens gerechtelijke procedures

  Het wil nog wel eens gebeuren dat een werkgever ervan overtuigd is dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige en/of strafbare gedragingen, maar dat de werkgever niet in staat is deze overtuiging te onderbouwen met bewijzen. In de onderhavige zaak trekt de werkgever zowel bij de kantonrechter als het gerechtshof aan het kortste eind, omdat hij er niet in slaagt te bewijzen dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering. Uiteindelijk zegeviert het recht toch nog. Met een beetje hulp van de politierechter....

 • Vergoeding tijdens ouderschapsverlof op basis oude salaris of ouderschapsverlofsalaris?

  Op 27 februari 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag van een Belgische rechter beantwoord. De vraag ging over de berekeningsmethode van een vergoeding gedurende ouderschapsverlof. De vraag en het antwoord zijn ook van belang voor Nederlandse werkgevers en werknemers, omdat een belangrijk deel van het Nederlandse arbeidsrecht voortvloeit uit het EU-recht....

 • Niet verlengen arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege (automatisch) nadat de looptijd daarvan is verstreken. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan van een werkgever – bijvoorbeeld op grond van de redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad – wordt verlangd dat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt respectievelijk een schadevergoeding betaalt wegens het niet voorzetten van het dienstverband. In de navolgende zaak lijkt het erop dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met werkneemster niet heeft verlengd omdat zij zwanger is. Wanneer dat daadwerkelijk komt vast te staan, levert dat een onrechtmatige daad op met alle gevolgen van dien....

 • Werkgever kan werkneemster niet houden aan schuldbekentenis

  In het algemeen wordt aangenomen dat de machtsverhouding tussen een werkgever en een werknemer ongelijk is. Een werkgever heeft immers een natuurlijk overwicht op haar werknemers. In de onderhavige zaak, waarin een werkneemster bekent dat zij gedurende lange tijd goederen van werkgever heeft ontvreemd, wordt deze ongelijke machtsverhouding nogmaals bevestigd. Ondanks het feit dat werkneemster te kwader trouw heeft gehandeld en zij haar onrechtmatige handelen (mondeling en schriftelijk) heeft bekend, treft werkgever in deze zaak ook de nodige verwijten vanwege het niet in acht nemen van de ‘natuurlijke’ machtsongelijkheid....

 • Werknemer wordt niet onbillijk benadeeld door concurrentiebeding. Dwaling of misbruik van omstandigheden ten tijde van opzegging is niet komen vast te staan.

  Op 12 november 2013 heeft de rechtbank Noord-Nederland zich uitgelaten over de schorsing van een concurrentiebeding en dwaling of misbruik van omstandigheden ten tijde van de opzegging door de werknemer. Werknemer stelt dat hij heeft gedwaald over de instandhouding van het concurrentiebeding door zijn werkgever....

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • 1 op 2 mannen wil minder stressvolle job om meer tijd te hebben voor kinderen

  Bijna de helft van de mannen heeft een voorkeur voor een minder stressvolle baan om meer tijd voor de opvoeding van de kinderen over te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Working Families bij 2.750 Britse gezinnen. Vastgesteld werd ook dat ongeveer één op drie vaders tot een looninlevering bereid zou zijn om een beter evenwicht te vinden tussen het werk en het ge...


Geen gegevens.
 • Lets get rid of the annoying monkeys Het zijn niet per se de chaoten die overlopen van het werk en hierdoor gestrest raken. Tot nu toe kom ik in mijn werk als professional organizer voor de zakelijke markt geen notoire rommelkonten tegen. Nee, het probleem zit hem vaak in de combinatie van een hoge mate van perfectionisme en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. In de ogen van deze mensen moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, ... 09-10-15 | 1 reactie(s) | Lees column