HR jurisprudentie
 • Overtreden concurrentiebeding na einde dienstverband

  Een concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een wijze die hij geheel zelf heeft gekozen. De rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding is onderworpen aan een aantal eisen waarvan het schriftelijkheidsvereiste de belangrijkste eis is. Daarnaast kan een rechter het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen als de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van werkgever. Op 29 april 2014 heeft de rechtbank Overijssel zich uitgelaten over de vraag of een concurrentiebeding is overtreden door vier werknemers. De vier werknemers zijn in diens...

 • Wachten met deskundigenoordeel UWV komt voor rekening van werknemer

  Als de werkgever of werknemer zich niet kan verenigen met het advies van de bedrijfsarts, kan de werkgever of werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit is een zogenaamde second opinion en vaak een efficiënte manier om een meningsverschil over de re-integratie te beslechten. Het kan gebeuren dat de werknemer treuzelt met het aanvragen van een deskundigenoordeel. In veel gevallen zal de werkgever gedurende dit getreuzel de loonbetaling aan de werknemer stopzetten. Dit kan echter vervelend uitpakken voor de werkgever wanneer het UWV de werknemer achteraf in het gelijk stelt. In dat geval dient immers de werkgever met terugwerkende kracht het loon door te betalen plus de w...

 • Ontslag op staande voet wegens valse ziekmelding via Whatsapp

  Aan een ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld, omdat dit een onmiddellijk einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft en de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. Aan een dergelijk ontslag moet een dringende reden ten grondslag liggen, het ontslag moet onverwijld worden gegeven en de reden voor het ontslag moet gelijktijdig met het ontslag worden medegedeeld. De aanwezigheid van een dringende reden hangt af van de aard en de ernst van de reden en de overige omstandigheden van het geval. Bij dit laatste worden de aard en de duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld, de persoonlijke omstandigheden en de gevolgen v...

 • Het Nieuwe Werken; wat betekent dat juridisch?

  Uit een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van BNR Nieuwsradio, blijkt dat 75% van de werknemers voorstander is van Het Nieuwe Werken (HNW), maar dat het grootste deel van de werknemers niet of nauwelijks weet wat de rechten en plichten hiervan zijn. Een mooi moment dus om een aantal juridische onderwerpen te bespreken die van belang zijn bij HNW. Hierna wordt aandacht besteed aan de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de werkgeversaansprakelijkheid en medezeggenschap. Voordat ik inga op deze onderwerpen, eerst een paar inleidende opmerkingen. Inleiding Met HNW wordt gedoeld op plaats- en tijdongebonden werken. Dit kan verschillende vormen aannemen. In sommige bedrijven word...

 • Wijzigen derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd leidt niet tot vierde arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd)

  In artikel 7:668a BW is onder meer bepaald dat de vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de hierna volgende rechtszaak verkeerde de werkgever en werknemer in hun derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en stelde de werkgever voor om de einddatum van deze overeenkomst met een paar maanden op te rekken. Na afloop van de ‘opgerekte’ derde arbeidsovereenkomst stelde werknemer zich op het standpunt dat door de gewijzigde einddatum een vierde arbeidsovereenkomst was ontstaan en dat tussen partijen derhalve een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestond. Dit klinkt logisch, maar de rech...

 • Onduidelijke opzegtermijn voor werkgever leidt tot vernietiging opzegbeding

  Voor werknemers geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. De wettelijke opzegtermijn voor werkgevers is in geval van een dienstverband korter dan 5 jaar één maand, van 5 tot 10 jaar twee maanden, van 10 tot 15 jaar drie maanden en vanaf 15 jaar vier maanden. Van de wettelijke opzegtermijn voor werknemers kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging echter niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer. Met andere woorden, in de arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de opzegtermijn van de werknemer twee maanden is. In dat geval d...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • 1 op 2 mannen wil minder stressvolle job om meer tijd te hebben voor kinderen

  Bijna de helft van de mannen heeft een voorkeur voor een minder stressvolle baan om meer tijd voor de opvoeding van de kinderen over te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Working Families bij 2.750 Britse gezinnen. Vastgesteld werd ook dat ongeveer één op drie vaders tot een looninlevering bereid zou zijn om een beter evenwicht te vinden tussen het werk en het ge...


Geen gegevens.
 • Lets get rid of the annoying monkeys Het zijn niet per se de chaoten die overlopen van het werk en hierdoor gestrest raken. Tot nu toe kom ik in mijn werk als professional organizer voor de zakelijke markt geen notoire rommelkonten tegen. Nee, het probleem zit hem vaak in de combinatie van een hoge mate van perfectionisme en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. In de ogen van deze mensen moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, ... 09-10-15 | 1 reactie(s) | Lees column