HR jurisprudentie
 • Payroll constructie en flexwerkovereenkomst; Geen arbeidsovereenkomst met inlener. Flexwerkovereenkomst voldoet aan alle elementen van de definitie van artikel 7:690 BW

  Eiseres (X) vordert primair voor recht te verklaren dat zij op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is getreden bij strandpaviljoen Timboektoe en dat met Timboektoe een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW is ontstaan. Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of de tussen Payroll Services en X tot stand gekomen flexwerkovereenkomst gezien moet worden als sui generis arbeidsovereenkomst waarop het uitzendbeding niet van toepassing is (subsidiaire standpunt van X) of als een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW (standpunt van Timboektoe en Payroll Services). Feiten Timboektoe drijft een strandpaviljoen. X heeft op eigen initiatief contact gezocht met T...

 • Geen overtreding concurrentiebeding door ex-werknemer

  Op 10 juli 2014 heeft de rechtbank Limburg zich uitgelaten over de vraag of een werkneemster het concurrentiebeding met haar ex-werkgever overtrad. In deze zaak ontving werkneemster een vergoeding van de concurrent, maar verrichtte daarvoor geen arbeid. De rechtbank oordeelde dat er in dit geval geen sprake is van overtreding van het concurrentiebeding. Feiten Werkneemster was vanaf 1 mei 2003 in dienst van werkgever als accountmanager. Werkgever is een bedrijf dat verse champignons verwerkt en bewerkt om deze vervolgens in te vriezen en te verpakken. In de arbeidsovereenkomst van werkneemster is een concurrentiebeding opgenomen waarin onder meer werkneemster wordt verboden om gedurende een ...

 • Re-integratie: hoe het niet moet

  De re-integratie van zieke werknemers is een lastig traject. Echter, zolang de werkgever zich goed laat begeleiden door de bedrijfsarts en tijdig de hulp van het UWV inschakelt wanneer er onduidelijkheden/problemen zijn, kan er weinig fout gaan. In de navolgende zaak trekt de werkgever echter zijn eigen plan en dan gaat het goed fout....

 • Herhaaldelijk niet voldoen aan re-integratieverplichtingen en het onbereikbaar zijn voor werkgever: ontbinding wegens een dringende reden. De gedragingen kunnen worden aangeduid als bijkomende omstandigheden in de zin van Vixia/Gerrits

  Op 13 augustus 2014 heeft de kantonrechter Rotterdam zich gebogen over de vraag of de weigering van werkneemster om aangepaste werkzaamheden te verrichten een dringende reden oplevert voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat het stelselmatig niet verschijnen op het werk en het herhaaldelijk onbereikbaar zijn van werkneemster, nadat eerdere loonsancties en uitdrukkelijke waarschuwingen van werkgever geen effect hebben gehad, ontbinding wegens een dringende reden rechtvaardigt....

 • Wijziging rooster geen wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden

  Op 19 augustus 2014 heeft het hof Arnhem- Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een roosterwijziging een wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden inhoudt en/of die wijziging getoetst dient te worden aan de voorwaarden volgend uit het arrest Stoof/Mammoet....

 • Vergoeding niet-genoten vakantiedagen bij overlijden werknemer

  Op 12 juni 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat nabestaanden recht hebben op vergoeding van niet-genoten vakantiedagen bij het overlijden van een werknemer. In Nederland oordeelden kantonrechters daarover nog verschillend. Met de uitspraak van het Hof van Justitie is er nu een duidelijke lijn gecreëerd voor dergelijke vorderingen. Het Hof heeft deze uitspraak gedaan naar aanleiding van een aantal vragen van het Gerechtshof in Duitsland. Bij de beantwoording van deze vragen heeft het Hof zich gebaseerd op artikel 7 van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement. Deze richtlijn regelt dat lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen zodat aan alle wer...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • Bedrijven moeten voor innovatie meer samenwerken

  Bedrijven moeten binnen hun groeistrategie beter nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken. Samen innoveren is onontbeerlijk, stelt hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande. Innovatieve groei door samenwerking is het thema van de inaugurele rede die Van de Vrande vrijdag 2 juni op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam...