HR jurisprudentie
 • Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte; Ontslag op staande voet

  Zieke werknemers die tijdens hun ziek zijn naast hun doorbetaalde loon “bijbeunen”. Dit is een situatie waar vaak lastig een vinger achter te krijgen is. Als het echter wel vast komt te staan staat slechts weinig een ontslag op staande voet nog in de weg, althans volgens de kantonrechter te Zwolle in een uitspraak van 16 november 2005. Het betreft hier een geval waarin een werknemer al bijna een jaar wegens rugklachten arbeidsongeschikt is om zijn functie van “medewerker/deskundig toezichthouder asbestsloop” uit te kunnen oefenen. Na overleg met de bedrijfsarts wordt besloten dat de werknemer zijn werkzaamheden weer zal hervatten. Hij zal hiertoe drie halve dagen werken en slechts lichte wer...

 • De arbeidsovereenkomst is g

  Als werkgever is het soms lastig in te schatten hoeveel je moet doen om intern dan wel extern passende werkzaamheden voor een werknemer te vinden. In zijn uitspraak van 21 december 2005 heeft de kantonrechter te Almelo duidelijk aangegeven wanneer een werkgever voldoende inspanningen heeft verricht om een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer te herplaatsen. Het betrof een geval waarin de oorspronkelijke functie van de werknemer (engineer calculator) door een reorganisatie in 2003 was komen te vervallen. De werkgever deed destijds een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit werd afgewezen omdat volgens de rechter van de werkgever een extra herplaatsingsinspanning mocht wor...

 • Waarschuwingsstickers

  Ook al doet u als werkgever uw uiterste best om werknemers die met gevaarlijke machines moeten werken te waarschuwen, dit is toch niet altijd genoeg. Al plakt u de (gevaarlijke) machines helemaal onder de waarschuwingsstickers, als er effectievere maatregelen voor handen zijn, moet u hier ook gebruik van maken. Op 11 november 2005 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waaruit dit blijkt. De werknemer had geprobeerd om met zijn hand een storing in een zogenaamde multivac-machine te verhelpen, hierbij zijn zijn vingertoppen onder een pers gekomen, hetgeen tot amputatie van drie vingertoppen heeft geleid. Zo op het eerste gezicht een welhaast klassiek geval, zou je zeggen. Dit had de werkgever ...

 • Golfkarretje

  Als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor schade die een werknemer oploopt buiten werktijd, is op zich geen noviteit. Dit is immers al wel vaker gebeurd. De omstandigheden waaronder dit op 25 januari 2006 door de Rechtbank Alkmaar gebeurde zijn echter op zijn zachtst gezegd “apart” te noemen. Het betrof hier een geval waarin een stewardess met de rest van de bemanning van een Martinair-toestel tussen een heen en een terugvlucht een nacht in Cuba verblijft. Tijdens het verblijf gaat de hele bemanning ’s avonds uit eten en bij het teruglopen van het restaurant naar het hotel passeert de bemanning een golfkarretje dat boven aan een trap geparkeerd staat. Wel in voor een grap, neemt de gez...

 • Crime Scene Investigation op de werkvloer

  Om te onderzoeken wie aan een werkneemster een anonieme dreigbrief heeft gestuurd, besluit haar werkgever een vergaand onderzoek in te stellen. Hiertoe schakelt hij eerst een handschriftdeskundige in. Het onderzoek wijst één werkneemster aan als potentiële schrijfster van de brief maar biedt geen 100% zekerheid. Vervolgens wordt met medewerking van alle werknemers van de betreffende afdeling een DNA-onderzoek gehouden. De werkneemster die al bij het handschriftonderzoek als potentiële schrijfster van de dreigbrief naar voren kwam, besluit zich op een gegeven moment toch terug te trekken uit het DNA-onderzoek. Werkgever stemt hier mee in maar bij navraag bij het laboratorium blijkt de uitslag...

 • Watch your step!

  Loopt u tijdens het boodschappen doen in de supermarkt ook wel eens langs de haringkar? Dan kunt u in het vervolg maar beter uitkijken waar u loopt! Bent u werknemer van deze supermarkt in kwestie? Zorg er dus voor als P&O’er dat u hier goede beleidsregels voor heeft en rekening houdt met dit soort situaties! Dit blijkt althans uit een uitspraak van het Hof Arnhem van 22 november 2005. Het onderhavige geval betrof een werkneemster van Albert Heijn die tijdens haar werk was uitgegleden over uisnippers die rond de haringkraam in de supermarkt lagen. Ten gevolge van haar val heeft de werkneemster schade geleden waarvoor ze Albert Heijn op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk stelt. Het Hof ...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • Bedrijven moeten voor innovatie meer samenwerken

  Bedrijven moeten binnen hun groeistrategie beter nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken. Samen innoveren is onontbeerlijk, stelt hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande. Innovatieve groei door samenwerking is het thema van de inaugurele rede die Van de Vrande vrijdag 2 juni op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam...