HR jurisprudentie
 • Lasser met Kapsalon

  Als een werkgever op een goede dag ter ore komt dat een bij hem in dienst zijnde lasser - zonder diens medeweten of toestemming - een kapsalon is begonnen, verzoekt hij ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter te Haarlem. De werkgever vindt dit namelijk in strijd met het bedrijfsbelang van zijn onderneming. De werknemer erkent dat hij, zonder medeweten van zijn werkgever, sinds enkele maanden eigenaar is van een kapsalon. Hij stelt echter dat zijn werkzaamheden als lasser hier niet onder lijden omdat hij alleen in zijn vrije tijd in de kapsalon komt en hij bovendien twee werknemers in dienst heeft die de kapsalon runnen. Volgens de kantonrechter is het niet voldoende aannem...

 • Spelen met hijskraan

  Ongelukken door spelen en “geintjes” van werknemers op de werkvloer gebeuren vrijwel dagelijks. Hoewel vaak onschuldig bedoeld, kunnen de gevolgen voor werknemers ernstig zijn en werkgevers op hoge kosten jagen. Vaak wordt de werkgever door de getroffen werknemer namelijk aansprakelijk gesteld voor de schade. Dat dit ook de rechter soms te gortig wordt, blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter te Dordrecht. Het gaat hier om een werknemer die als uitzendkracht samen met enkele collega’s bouwsteigers bij een oud fabriekspand in elkaar aan het zetten is. Met een hijskraan wordt het benodigde materiaal verplaatst. De betreffende uitzendkracht staat beneden en geeft aan zijn collega in de kra...

 • Tekortschieten in re

  Tijdens zijn vakantie heeft een buschauffeur van het openbaar vervoersbedrijf Connexxion een ernstig ongeluk gehad en hierbij een whiplash opgelopen. Als gevolg hiervan heeft hij zich vaak en langdurig ziek moeten melden op zijn werk. Op 15 mei 2002 is een reïntegratieplan opgesteld om de werknemer in zijn eigen functie van buschauffeur te laten terugkeren. Ruim een jaar later, op 26 mei 2003 komt de bedrijfsarts echter tot de conclusie dat de werknemer als arbeidsgehandicapte beschouwd moet worden en dat, gezien de zware nekbelasting en trilbelasting van zijn huidige functie, reïntegratie gericht moet worden op ander werk. Connexxion heeft hiertoe vervolgens een extern reïntegratiebedrijf i...

 • Soap

  Een actrice uit de soapserie “Onderweg naar Morgen” kreeg op 27 juni 2005 van haar werkgever Endemol te horen, dat haar rol op 2 september 2005 zou eindigen en dat haar arbeidsovereenkomst dan ook per die datum opgezegd zou worden. Hiervoor had de werkgever geen toestemming aan het CWI gevraagd. De actrice heeft vervolgens een beroep op de vernietigbaarheid van het ontslag gedaan en vordert in een kort gedingprocedure tewerkstelling en doorbetaling van loon. De kern van het geschil draait om de vraag of de werkgever conform de ontslagregels van het BBA toestemming voor het ontslag van de actrice had moeten vragen aan het CWI. De werkgever stelt van niet omdat de actrice in België woonachtig ...

 • Ontslag wegens zwangerschap?!

  Als je als werkgever een nieuwe medewerkster in dienst neemt is het natuurlijk minder prettig om al op haar derde werkdag het “heugelijke nieuws” te horen dat ze in verwachting is. Dat de betreffende werkneemster ook nog eens de nieuwe personeelsfunctionaris is, maakt de situatie - zoals weergegeven in de uitspraak van 1 december 2005 van de kantonrechter te Eindhoven - bijna ironisch. Na in de maand augustus 2004 al enige werkzaamheden verricht te hebben - om zich zo al een beetje in te kunnen lezen en ingewerkt te kunnen worden door haar voorgangster - trad de dame in kwestie op 1 september 2004 officieel in dienst van haar nieuwe werkgever. Op 2 september heeft de werkneemster haar vaste ...

 • Openzwaaiende deur

  Tijdens het verrichten van haar werkzaamheden in de functie van begeleidster heeft een werkneemster van een verpleeghuis een deur in haar gezicht gekregen. Terwijl de werkneemster over de gang liep, opende een bewoner van het verpleeghuis net toen ze voorbij liep de wc-deur, die naar buiten zwaaide en de werkneemster hierbij vol in het gezicht raakte. De betreffende deur, die dus naar buiten toe openzwenkte, was extra breed en daardoor geschikt voor rolstoelgebruikers. Ten gevolge van het ongeval is de werkneemster blijvend invalide geworden. Werkneemster vordert een schadevergoeding op de grond van het feit dat de werkgever zijn zorgplicht niet zou zijn nagekomen en derhalve aansprakelijk i...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • Volgens Hof van Justitie EU behoudt werknemer rechten bij snelle doorstart

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat oud-medewerkers van het failliete kinderopvangbedrijf Estro wel aanspraak kunnen maken op hun arbeidsrechten na het bankroet en de snelle doorstart van het bedrijf. Het Hof neemt hiermee een in maart gepubliceerd advies van de advocaat-generaal over. De rechtbank van Midden-Nederland, waar vakbond FNV en vier oud-medewerkers een zaak tege...