HR jurisprudentie
 • Opvolgend werkgeverschap na indiensttreding bij dochtervennootschap

  Op 27 augustus 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap nu werknemer in dienst is getreden bij een 100 procent dochtervennootschap. De kern van het geschil is daarom de vraag of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Feiten Werkneemster is op 20 september 2010 in dienst getreden van een payrollorganisatie die werkneemster heeft geplaatst bij Sanoma Uitgevers B.V. De arbeidsovereenkomst is op 21 mei 2011 verlengd voor de duur van zes maanden, tot 31 december 2011. Werkneemster is toen geplaatst bij Sanoma Media B.V. De werkzaamheden en de werkplek bleven onveranderd. Op 10 oktober 2011 is werkneem...

 • Loondoorbetaling bij ziekte in geval van oproepovereenkomst

  Op 9 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant zich uitgelaten over de vraag of werkneemster in geval van een oproepovereenkomst haar loon krijgt doorbetaald gedurende ziekte. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of de werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht. Een oproepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel een nul-urencontract genoemd. Feiten Werkneemster is voor de periode van 1 oktober 2012 tot 1 april 2013 in dienst getreden van werkgever als Medewerker Contact Center op basis van een oproepovereenkomst. Vanaf 13 december 2012 is werkneemster arbeidsongesch...

 • Status non-concurrentiebeding: werknemer betwist het concurrentiebeding te hebben ondertekend en stelt dat hij destijds niet duidelijk is geinformeerd over de verzwaring van de in het contract opgenomen bedingen

  Eiseres, Aquaserva Group B.V., stelt in kort geding dat werknemer in strijd handelt met het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen concurrentiebeding en boetes verbeurt. Aquaserva vordert werknemer te veroordelen zijn werkzaamheden bij de concurrerende organisatie te staken en tot nakoming van het met hem overeengekomen concurrentie-/relatie-/geheimhoudingsbeding van 30 december 2010. Feiten Aquaserva is een landelijk opererende onderneming die zich toelegt op het verrichten van diensten op het gebied van veilig beheer van technische installaties in gebouwen en woningen. Aquaserva adviseert haar klanten over hoe ze efficiënt met hun installaties kunnen omgaan, met name gericht op wate...

 • Onvoldoende inspanningen werkgever herstel arbeidsrelatie. Ontbinding op basis van C=5

  Werknemer is op 15 februari 2004 voor onbepaalde tijd bij werkgever in dienst getreden in de functie van begeleider nachtdienst. Werkgever exploiteert een instelling die intensieve zorg biedt aan (jong)volwassenen met complexe gedrags- en psychiatrische problemen. Het volgende heeft zich in deze zaak voorgedaan. In de nacht van 9 op 10 juni 2013 heeft zich tijdens de nachtdienst van werknemer een incident voorgedaan, waarbij een patiënt – een man met een fors postuur en de verstandelijke vermogens van een 5-jarige – op de grond ging liggen en begon te spartelen en te schreeuwen. Werknemer heeft vervolgens met een collega geprobeerd om de man te verplaatsen. Doordat de man ov...

 • Illegaliteit werknemer geen reden OSV, maar geen recht op loon bij niet verrichten van arbeid

  Werknemer is op 1 september 2009 voor onbepaalde tijd bij werkgever in dienst gekomen in de functie van schoonmaker. Werkgever exploiteert een eenmanszaak in de schoonmaakbranche. Op 19 juli 2011 wordt werknemer op staande voet ontslagen. Werkgever meent dat het ontslag op staande voet reeds op 7 juni 2011 was gegeven en op 19 juli 2011 schriftelijk vastgelegd. Tijdens controles op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen op 26 mei 2011 en 7 juni 2011, heeft de Inspectie SZW vastgesteld dat zich in de personeelsadministratie van werkgever een valse Nederlandse identiteitskaart van werknemer bevond. Daarnaast is tijdens dat onderzoek komen vast te staan dat werknemer niet over de Nederland...

 • Doorwerken na ontslagname leidt niet tot nieuwe arbeidsovereenkomst

  In de navolgende zaak heeft de werknemer ontslag genomen, maar is hij desondanks blijven doorwerken. De vraag rijst nu of het doorwerken ertoe heeft geleid dat de opgezegde arbeidsovereenkomst is blijven bestaan. Feiten en omstandigheden Werknemer is per 1 april 2004 bij Werkgever in dienst getreden als controller. Per 1 januari 2010 is Werknemer benoemd tot statutair bestuurder van Werkgever. Werkgever is onderdeel van een concern, waarvan de moedermaatschappij is gevestigd in Italië. Werknemer heeft op 8 februari 2013 een e-mailbericht aan de moedermaatschappij verzonden. De inhoud daarvan luidt als volgt: “If I do not get a clear answer on my e-mail from yesterday before 10:00 ...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • Bedrijven moeten voor innovatie meer samenwerken

  Bedrijven moeten binnen hun groeistrategie beter nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken. Samen innoveren is onontbeerlijk, stelt hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande. Innovatieve groei door samenwerking is het thema van de inaugurele rede die Van de Vrande vrijdag 2 juni op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam...