HR jurisprudentie
 • Illegaliteit werknemer geen reden OSV, maar geen recht op loon bij niet verrichten van arbeid

  Werknemer is op 1 september 2009 voor onbepaalde tijd bij werkgever in dienst gekomen in de functie van schoonmaker. Werkgever exploiteert een eenmanszaak in de schoonmaakbranche. Op 19 juli 2011 wordt werknemer op staande voet ontslagen. Werkgever meent dat het ontslag op staande voet reeds op 7 juni 2011 was gegeven en op 19 juli 2011 schriftelijk vastgelegd. Tijdens controles op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen op 26 mei 2011 en 7 juni 2011, heeft de Inspectie SZW vastgesteld dat zich in de personeelsadministratie van werkgever een valse Nederlandse identiteitskaart van werknemer bevond. Daarnaast is tijdens dat onderzoek komen vast te staan dat werknemer niet over de Nederland...

 • Doorwerken na ontslagname leidt niet tot nieuwe arbeidsovereenkomst

  In de navolgende zaak heeft de werknemer ontslag genomen, maar is hij desondanks blijven doorwerken. De vraag rijst nu of het doorwerken ertoe heeft geleid dat de opgezegde arbeidsovereenkomst is blijven bestaan. Feiten en omstandigheden Werknemer is per 1 april 2004 bij Werkgever in dienst getreden als controller. Per 1 januari 2010 is Werknemer benoemd tot statutair bestuurder van Werkgever. Werkgever is onderdeel van een concern, waarvan de moedermaatschappij is gevestigd in Italië. Werknemer heeft op 8 februari 2013 een e-mailbericht aan de moedermaatschappij verzonden. De inhoud daarvan luidt als volgt: “If I do not get a clear answer on my e-mail from yesterday before 10:00 ...

 • Payroll constructie en flexwerkovereenkomst; Geen arbeidsovereenkomst met inlener. Flexwerkovereenkomst voldoet aan alle elementen van de definitie van artikel 7:690 BW

  Eiseres (X) vordert primair voor recht te verklaren dat zij op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is getreden bij strandpaviljoen Timboektoe en dat met Timboektoe een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW is ontstaan. Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of de tussen Payroll Services en X tot stand gekomen flexwerkovereenkomst gezien moet worden als sui generis arbeidsovereenkomst waarop het uitzendbeding niet van toepassing is (subsidiaire standpunt van X) of als een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW (standpunt van Timboektoe en Payroll Services). Feiten Timboektoe drijft een strandpaviljoen. X heeft op eigen initiatief contact gezocht met T...

 • Geen overtreding concurrentiebeding door ex-werknemer

  Op 10 juli 2014 heeft de rechtbank Limburg zich uitgelaten over de vraag of een werkneemster het concurrentiebeding met haar ex-werkgever overtrad. In deze zaak ontving werkneemster een vergoeding van de concurrent, maar verrichtte daarvoor geen arbeid. De rechtbank oordeelde dat er in dit geval geen sprake is van overtreding van het concurrentiebeding. Feiten Werkneemster was vanaf 1 mei 2003 in dienst van werkgever als accountmanager. Werkgever is een bedrijf dat verse champignons verwerkt en bewerkt om deze vervolgens in te vriezen en te verpakken. In de arbeidsovereenkomst van werkneemster is een concurrentiebeding opgenomen waarin onder meer werkneemster wordt verboden om gedurende een ...

 • Re-integratie: hoe het niet moet

  De re-integratie van zieke werknemers is een lastig traject. Echter, zolang de werkgever zich goed laat begeleiden door de bedrijfsarts en tijdig de hulp van het UWV inschakelt wanneer er onduidelijkheden/problemen zijn, kan er weinig fout gaan. In de navolgende zaak trekt de werkgever echter zijn eigen plan en dan gaat het goed fout....

 • Herhaaldelijk niet voldoen aan re-integratieverplichtingen en het onbereikbaar zijn voor werkgever: ontbinding wegens een dringende reden. De gedragingen kunnen worden aangeduid als bijkomende omstandigheden in de zin van Vixia/Gerrits

  Op 13 augustus 2014 heeft de kantonrechter Rotterdam zich gebogen over de vraag of de weigering van werkneemster om aangepaste werkzaamheden te verrichten een dringende reden oplevert voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat het stelselmatig niet verschijnen op het werk en het herhaaldelijk onbereikbaar zijn van werkneemster, nadat eerdere loonsancties en uitdrukkelijke waarschuwingen van werkgever geen effect hebben gehad, ontbinding wegens een dringende reden rechtvaardigt....

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • 1 op 2 mannen wil minder stressvolle job om meer tijd te hebben voor kinderen

  Bijna de helft van de mannen heeft een voorkeur voor een minder stressvolle baan om meer tijd voor de opvoeding van de kinderen over te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Working Families bij 2.750 Britse gezinnen. Vastgesteld werd ook dat ongeveer één op drie vaders tot een looninlevering bereid zou zijn om een beter evenwicht te vinden tussen het werk en het ge...


Geen gegevens.
 • Lets get rid of the annoying monkeys Het zijn niet per se de chaoten die overlopen van het werk en hierdoor gestrest raken. Tot nu toe kom ik in mijn werk als professional organizer voor de zakelijke markt geen notoire rommelkonten tegen. Nee, het probleem zit hem vaak in de combinatie van een hoge mate van perfectionisme en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. In de ogen van deze mensen moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, ... 09-10-15 | 1 reactie(s) | Lees column