HR jurisprudentie
 • Lijfsdwang in het arbeidsrecht? Onrechtmatige uitlatingen over werkgever op internet

  Werknemer is op 1 augustus 2013 voor de duur van vier maanden bij werkgever in dienst getreden als buitendienstmedewerker. Werkgever heeft al na tien dagen, op 11 augustus 2013, de samenwerking met werknemer beëindigd. Vervolgens heeft werknemer zich op internet veelvuldig negatief over werkgever uitgelaten. Werknemer heeft onder meer websites gericht tegen werkgever opgezet en video’s en overige negatieve content op online (social) media geplaatst. Eerste uitspraak, kantonrechter De kantonrechter heeft werknemer in een procedure bij verstekvonnis veroordeeld om onder meer de berichten over voormalig werkgever van zijn eigen website(s), Youtube en de website van Vara Kassa te verw...

 • Gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week in geval van min-maxcontract

  Op 29 oktober 2013 heeft het gerechtshof Den Haag zich uitgelaten of in het geval van een min-maxcontract van 5-40 uur per week op basis van het rechtsvermoeden en goed werkgeverschap een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week ontstaat. Een min-maxcontract is een flexibel arbeidscontract waarbij de werknemer en de werkgever zowel een minimum aantal als een maximaal aantal uren arbeid zijn overeengekomen. De werknemer heeft in ieder geval recht op loon over het minimum aantal overeengekomen uren (garantie-uren). Voor de uren afgesproken boven het minimum aantal uren kan de werkgever de werknemer oproepen, waarna de werknemer verplicht om gehoor te geven aan deze oproep. In feite is er s...

 • Opvolgend werkgeverschap na indiensttreding bij dochtervennootschap

  Op 27 augustus 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap nu werknemer in dienst is getreden bij een 100 procent dochtervennootschap. De kern van het geschil is daarom de vraag of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Feiten Werkneemster is op 20 september 2010 in dienst getreden van een payrollorganisatie die werkneemster heeft geplaatst bij Sanoma Uitgevers B.V. De arbeidsovereenkomst is op 21 mei 2011 verlengd voor de duur van zes maanden, tot 31 december 2011. Werkneemster is toen geplaatst bij Sanoma Media B.V. De werkzaamheden en de werkplek bleven onveranderd. Op 10 oktober 2011 is werkneem...

 • Loondoorbetaling bij ziekte in geval van oproepovereenkomst

  Op 9 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant zich uitgelaten over de vraag of werkneemster in geval van een oproepovereenkomst haar loon krijgt doorbetaald gedurende ziekte. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of de werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht. Een oproepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel een nul-urencontract genoemd. Feiten Werkneemster is voor de periode van 1 oktober 2012 tot 1 april 2013 in dienst getreden van werkgever als Medewerker Contact Center op basis van een oproepovereenkomst. Vanaf 13 december 2012 is werkneemster arbeidsongesch...

 • Status non-concurrentiebeding: werknemer betwist het concurrentiebeding te hebben ondertekend en stelt dat hij destijds niet duidelijk is geinformeerd over de verzwaring van de in het contract opgenomen bedingen

  Eiseres, Aquaserva Group B.V., stelt in kort geding dat werknemer in strijd handelt met het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen concurrentiebeding en boetes verbeurt. Aquaserva vordert werknemer te veroordelen zijn werkzaamheden bij de concurrerende organisatie te staken en tot nakoming van het met hem overeengekomen concurrentie-/relatie-/geheimhoudingsbeding van 30 december 2010. Feiten Aquaserva is een landelijk opererende onderneming die zich toelegt op het verrichten van diensten op het gebied van veilig beheer van technische installaties in gebouwen en woningen. Aquaserva adviseert haar klanten over hoe ze efficiënt met hun installaties kunnen omgaan, met name gericht op wate...

 • Onvoldoende inspanningen werkgever herstel arbeidsrelatie. Ontbinding op basis van C=5

  Werknemer is op 15 februari 2004 voor onbepaalde tijd bij werkgever in dienst getreden in de functie van begeleider nachtdienst. Werkgever exploiteert een instelling die intensieve zorg biedt aan (jong)volwassenen met complexe gedrags- en psychiatrische problemen. Het volgende heeft zich in deze zaak voorgedaan. In de nacht van 9 op 10 juni 2013 heeft zich tijdens de nachtdienst van werknemer een incident voorgedaan, waarbij een patiënt – een man met een fors postuur en de verstandelijke vermogens van een 5-jarige – op de grond ging liggen en begon te spartelen en te schreeuwen. Werknemer heeft vervolgens met een collega geprobeerd om de man te verplaatsen. Doordat de man ov...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • 1 op 2 mannen wil minder stressvolle job om meer tijd te hebben voor kinderen

  Bijna de helft van de mannen heeft een voorkeur voor een minder stressvolle baan om meer tijd voor de opvoeding van de kinderen over te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Working Families bij 2.750 Britse gezinnen. Vastgesteld werd ook dat ongeveer één op drie vaders tot een looninlevering bereid zou zijn om een beter evenwicht te vinden tussen het werk en het ge...


Geen gegevens.
 • Lets get rid of the annoying monkeys Het zijn niet per se de chaoten die overlopen van het werk en hierdoor gestrest raken. Tot nu toe kom ik in mijn werk als professional organizer voor de zakelijke markt geen notoire rommelkonten tegen. Nee, het probleem zit hem vaak in de combinatie van een hoge mate van perfectionisme en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. In de ogen van deze mensen moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, ... 09-10-15 | 1 reactie(s) | Lees column