HR jurisprudentie
 • Loondoorbetaling bij ziekte in geval van oproepovereenkomst

  Op 9 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant zich uitgelaten over de vraag of werkneemster in geval van een oproepovereenkomst haar loon krijgt doorbetaald gedurende ziekte. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of de werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht. Een oproepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel een nul-urencontract genoemd. Feiten Werkneemster is voor de periode van 1 oktober 2012 tot 1 april 2013 in dienst getreden van werkgever als Medewerker Contact Center op basis van een oproepovereenkomst. Vanaf 13 december 2012 is werkneemster arbeidsongesch...

 • Omzeiling ketenregeling door middel van een vaststellingsovereenkomst niet mogelijk

  Op 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gecreëerd door te oordelen dat het gelijktijdig sluiten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vaststellingsovereenkomst met een einde op termijn niet mogelijk is. Eerder oordeelde het hof Den Bosch op 30 juli 2013 nog dat dit wel mogelijk was. De Hoge Raad heeft in deze zaak geoordeeld dat de zogenaamde ‘ketenregeling’ niet op voorhand met een vaststellingsovereenkomst kan worden omzeild. De ketenregeling houdt kort gezegd het volgende in. Wanneer meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen elkaar opvolgen ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien deze arbei...

 • Ontslag op staande voet wegens schending nevenwerkzaamheden- en geheimhoudingsbeding.

  Op 6 januari 2015 heeft de rechtbank Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of een ontslag op staande voet rechtsgeldig was gegeven in verband met de schending van een nevenwerkzaamheden- en geheimhoudingsbeding door werknemer. Werkgever was hierachter gekomen nadat zij privé e-mailberichten en Whatsapp-berichten op de laptop van werknemer had onderzocht. Werkgever had werknemer medegedeeld dat de laptop moest achterblijven in verband met een technische update. De rechtbank diende twee belangrijke vragen te beantwoorden. Allereerst of de aangeleverde bewijsmiddelen in de vorm van e-mailberichten en Whatsapp-berichten een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren. Daarnaa...

 • Gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week in geval van min-maxcontract

  Op 29 oktober 2013 heeft het gerechtshof Den Haag zich uitgelaten of in het geval van een min-maxcontract van 5-40 uur per week op basis van het rechtsvermoeden en goed werkgeverschap een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week ontstaat. Een min-maxcontract is een flexibel arbeidscontract waarbij de werknemer en de werkgever zowel een minimum aantal als een maximaal aantal uren arbeid zijn overeengekomen. De werknemer heeft in ieder geval recht op loon over het minimum aantal overeengekomen uren (garantie-uren). Voor de uren afgesproken boven het minimum aantal uren kan de werkgever de werknemer oproepen, waarna de werknemer verplicht om gehoor te geven aan deze oproep. In feite is er s...

 • Lijfsdwang in het arbeidsrecht? Onrechtmatige uitlatingen over werkgever op internet

  Werknemer is op 1 augustus 2013 voor de duur van vier maanden bij werkgever in dienst getreden als buitendienstmedewerker. Werkgever heeft al na tien dagen, op 11 augustus 2013, de samenwerking met werknemer beëindigd. Vervolgens heeft werknemer zich op internet veelvuldig negatief over werkgever uitgelaten. Werknemer heeft onder meer websites gericht tegen werkgever opgezet en video’s en overige negatieve content op online (social) media geplaatst. Eerste uitspraak, kantonrechter De kantonrechter heeft werknemer in een procedure bij verstekvonnis veroordeeld om onder meer de berichten over voormalig werkgever van zijn eigen website(s), Youtube en de website van Vara Kassa te verw...

 • Gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week in geval van min-maxcontract

  Op 29 oktober 2013 heeft het gerechtshof Den Haag zich uitgelaten of in het geval van een min-maxcontract van 5-40 uur per week op basis van het rechtsvermoeden en goed werkgeverschap een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week ontstaat. Een min-maxcontract is een flexibel arbeidscontract waarbij de werknemer en de werkgever zowel een minimum aantal als een maximaal aantal uren arbeid zijn overeengekomen. De werknemer heeft in ieder geval recht op loon over het minimum aantal overeengekomen uren (garantie-uren). Voor de uren afgesproken boven het minimum aantal uren kan de werkgever de werknemer oproepen, waarna de werknemer verplicht om gehoor te geven aan deze oproep. In feite is er s...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • Volgens Hof van Justitie EU behoudt werknemer rechten bij snelle doorstart

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat oud-medewerkers van het failliete kinderopvangbedrijf Estro wel aanspraak kunnen maken op hun arbeidsrechten na het bankroet en de snelle doorstart van het bedrijf. Het Hof neemt hiermee een in maart gepubliceerd advies van de advocaat-generaal over. De rechtbank van Midden-Nederland, waar vakbond FNV en vier oud-medewerkers een zaak tege...