HR jurisprudentie
Home » HR jurisprudentie » Beëindiging als gevolg van non-actiefstelling
Beëindiging als gevolg van non-actiefstelling

Er bestaan een aantal mogelijkheden waarop de werkgever, dan wel de werknemer een arbeidsovereenkomst kan beëindigen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) rechtsgeldig beëindigen door opzegging (na toestemming te hebben ontvangen van het UWV of met  op grond van een dringende reden), met instemming of wederzijds goedvinden van de werknemer, dan wel een ontbindingsverzoek te richten aan de kantonrechter.

Er zijn situaties waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst op een niet rechtsgeldige en/of voor de werknemer duidelijke wijze beëindigd, in welk geval de werknemer – binnen de daarvoor geldende wettelijke vervaltermijnen – de beëindiging kan aanvechten. Het Hof Den Haag heeft in een (op moment van het verschijnen van deze bijdrage) niet gepubliceerd arrest van 15 november 2016 geoordeeld over een atypische beëindiging van het dienstverband door de werkgever.

 

Casus

Werknemer is reeds geruime tijd in dienst van zijn toenmalige werkgever, wanneer het bedrijfsonderdeel waarvoor hij werkzaam is wordt overgenomen door een andere partij, dan zijn toenmalige werkgever (in welk verband het Hof zal overwegen dat geen sprake is van overgang van onderneming). De andere partij biedt de werknemer een arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) aan voor dezelfde werkzaamheden die de werknemer voorheen heeft verrichten, maar voor minder uur per week. Hoewel de werknemer vervolgens aan het werk gaat, ondertekent de werknemer de aangeboden arbeidsovereenkomst niet. Na een aantal dagen wordt de werknemer de toegang tot de werkplek geweigerd, omdat de werknemer blijft weigeren de arbeidsovereenkomst te ondertekenen.

Een van de punten die partijen verdeeld heeft gehouden is op welke wijze bovenbedoelde weigering van de nieuwe werkgever moet worden gekwalificeerd. De nieuwe werkgever heeft gesteld dat de weigering dient te worden gezien als opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Het Hof overweegt – inzake de kwalificatie van de weigering – dat elke stilzwijgende of uitdrukkelijke beëindiginghandeling als opzegging een arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd. Of een handeling als opzegging dient te worden gekwalificeerd is afhankelijk van de verklaring(en) en gedraging(en) van de handelende partij en het dienaangaande gerechtvaardigde vertrouwen van de andere partij, in welk verband strengere voorwaarden gelden om een opzegging door de werknemer aan te nemen, dan een opzegging door de werkgever.

In de onderhavige zaak (ofwel omstandigheden van het geval) overweegt het Hof dat de werknemer had moeten begrijpen dat de weigering van de nieuwe werkgever tot toegang van de werkplek als opzegging was bedoeld. In dit verband heeft het Hof in de overwegingen betrokken, dat de werknemer zich liet bijstaand door onder andere een advocaat, die in correspondentie met de nieuwe werkgever niet heeft gezinspeeld op voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Dientengevolge heeft de werknemer binnen de in artikel 7:686a lid 4 BW gestelde vervaltermijn van twee maanden een verzoek tot vernietiging van de opzegging moeten indienen, hetgeen de werknemer heeft nagelaten. Aldus laat het Hof de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de nieuwe werkgever in stand.

 

Conclusie

Teneinde discussies te voorkomen komt het raadzaam voor dat zowel werkgever, als werknemer in voorkomende gevallen nagaan of de andere partij beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor ogen heeft. De werknemer dient duidelijk en ondubbelzinnig te verklaren de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Voor de opzegging van de werkgever gelden deze strenge voorwaarden niet, hetgeen onduidelijkheid in de hand kan werken. Indien onduidelijkheid, althans geen uitsluitsel bestaat doet de werknemer er goed aan om – zekerheidshalve – tijdig rechtsmaatregelen te (laten) treffen.

 

N.B.: Andere recente uitspraken inzake (onduidelijke) beëindigingshandelingen, zijn onder meer ECLI:NL:RBNHO:2016:8888 (‘bedankbrief’ van werkgever aan langdurig arbeidsongeschikte werknemer); ECLI:NL:RBAMS:2016:5649 (aanzegging is opzegging; werknemer niet binnen wettelijke vervaltermijn rechtsmaatregelen getroffen) AR 2016-0696 (niet aan werkgever gericht Facebookbericht werknemer geen opzegging) ECLI:NL:GHARL:2016:4977 (aanzegging arbeidsovereenkomst na doorstart faillissement); ECLI:NL:GHARL:2016:4742 (vermelden einddatum op loonstrook is geen opzegging)Niks

Voor meer informatie over de uitspraken of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois - Van Kleef (Van Diepen Van der Kroef Haarlem, 023 542 42 92).


Vorige     Volgende

2 reactie(s)
s | 28-03-2017 @ 04:38:01

The MLA-01 movement is also notable because it was designed to be modular Replica Omega, allowing Lornet to add complications on top in the future via modules. Also noteworthy is that the movement is constructed Omega Replica Watches mostly out of aluminum, and it Fake Omega Watches has a tungsten rotor. The MLA-01 beats at 4Hz and the power reserve is a very adequate 55 hours.

aa123 | 20-03-2017 @ 08:27:05

role for Designer handbags a specific profession. Having NASA select the Rolex Cosmograph to be the watch taken to the moon would be the full house.But it wasn’t to be. The Rolex Replica Daytona did not perform as well as Omega’s Speedmaster during NASA’s Hermes handbags testing, plus astronaut Walter Schirra had already proven the Omega’s suitability when he took his Patek Philippe replica watches own aboard Sigma 7.


Reageer
Naam:
E-mail:
Reactie:
    =  
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
  • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
  • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
  • Lets get rid of the annoying monkeys Het zijn niet per se de chaoten die overlopen van het werk en hierdoor gestrest raken. Tot nu toe kom ik in mijn werk als professional organizer voor de zakelijke markt geen notoire rommelkonten tegen. Nee, het probleem zit hem vaak in de combinatie van een hoge mate van perfectionisme en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. In de ogen van deze mensen moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, ... 09-10-15 | 8 reactie(s) | Lees column