HR jurisprudentie
Home » HR jurisprudentie » Aanvang bedenktermijn werknemer
Aanvang bedenktermijn werknemer

Sinds 1 juli 2015 komt de werknemer de bevoegdheid toe om een beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden binnen twee, dan wel drie weken nadat de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Deze bedenktermijn behelst een aanvulling op de rechtsbescherming, die de werknemer toekomt wanneer hij met de werkgever een beëindigingsovereenkomst sluit. De werkgever mag pas aannemen dat de werknemer instemt met de beëindiging van diens arbeidsovereenkomst, wanneer de werknemer duidelijk en ondubbelzinnig dienovereenkomstig heeft verklaard. De werknemer komt geen bedenktermijn toe, wanneer hij een beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden en partijen binnen zes maanden na deze ontbinding opnieuw een beëindigingsovereenkomst aangaan. In zijn kort gedingvonnis van 10 februari 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:996) laat de kantonrechter Rotterdam zich uit over het moment van totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst, hetgeen bepalend is voor de aanvang van de bedenktermijn.

 

Casus
In de onderhavige zaak hebben werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst gesloten. Partijen hebben op 21 september 2015 overeenstemming bereikt over de voorwaarden en de tekst van de beëindigingsovereenkomst De werknemer heeft de beëindigingsovereenkomst ondertekend en gedateerd op 28 september 2015. Op 9 oktober 2015 deelt de gemachtigde van werknemer schriftelijk aan de werkgever mee, dat de beëindigingsovereenkomst binnen de geldende bedenktermijn namens de werknemer wordt ontbonden. De daaropvolgende correspondentie tussen (de gemachtigden van) partijen wordt afgesloten met het bericht van de gemachtigde van werknemer van 3 november 2015, waarin wordt aangegeven dat de werknemer berust in de eerder door partijen overeengekomen en door hem ondertekende beëindigingsovereenkomst.

De werknemer stelt zich in de door hem gestarte kort gedingprocedure onder meer op het standpunt, dat de beëindigingsovereenkomst gedurende de voor hem geldende bedenktermijn is ontbonden. Dientengevolge is zijn arbeidsovereenkomst voortgezet en wordt onder meer doorbetaling van het salaris en wedertewerkstelling gevorderd. In diens verweer stelt de werkgever onder meer, dat de bedenktermijn is aangevangen op 21 september 2015 (en is geëindigd op 5 oktober 2015), waardoor de werknemer niet op tijd gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsbevoegdheid.

De kantonrechter overweegt dat in de wetgeschiedenis inzake de bedenktermijn wordt verwezen naar de werknemer die een beëindigingsovereenkomst ondertekent en dat voor de voorwaarden van deze schriftelijkheidsvereiste aansluiting is gezocht bij het (strenge) schriftelijkheidsvereiste, dat geldt voor het concurrentiebeding. Aan dit schriftelijkheidsvereiste wordt voldaan ingeval van ondertekening door de werknemer. Hiervan uitgaande oordeelt de kantonrechter in de onderhavige zaak, dat de bedenktermijn is aangevangen op 28 september 2015; de datum waarop de werknemer de beëindigingsovereenkomst heeft gedateerd en ondertekend. De vorderingen van de werknemer worden evenwel afgewezen. Zijn gemachtigde heeft op 3 november 2015 bericht, dat de werknemer berust in de beëindigingsovereenkomst. De kantonrechter volgt de werkgever in zijn standpunt, dat ervan uit dient te worden gegaan, dat ingevolge deze berusting in - ofwel het opnieuw instemmen met - de (oorspronkelijke) beëindigingsovereenkomst binnen zes maanden na de ontbinding binnen de bedenktermijn partijen opnieuw een beëindigingsovereenkomst zijn aangegaan. In dit verband overweegt de kantonrechter, dat de werkgever ervan uit mocht gaan dat de gemachtigde namens de werknemer heeft gehandeld en - hiervan uitgaande - de werknemer niet opnieuw een bedenktermijn toekomt.

 

Conclusie
Zowel werkgever, als werknemer dienen erop bedacht te zijn wanneer de bedenktermijn van de werknemer aanvangt om een beëindigingsovereenkomst te ontbinden. De aanvangsdatum is de  datum waarop de werknemer de beëindigingsovereenkomst heeft ondertekend. Het komt aannemelijk voor, dat het uitgangspunt hierbij is de in de beëindigingsovereenkomst vermelde datum. Daarnaast is het raadzaam ook rekening te houden met de gevolgen van ontbinding van de beëindigingsovereenkomst. In beginsel wordt de arbeidsovereenkomst in dat geval voortgezet. Indien voorafgaande aan de onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst een procedure (bij het UWV of kantonrechter) is gestart, kan in dit verband onder meer worden overwogen te verzoeken om voortzetting van de procedure op te schorten voor de duur van de bedenktermijn. Niks

Voor meer informatie over de uitspraken of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois - Van Kleef (Van Diepen Van der Kroef Haarlem, 023 542 42 92).


Vorige     Volgende

2 reactie(s)
obat keputian abnormal | 16-02-2017 @ 07:59:34

I still liked this article, good, good content, and unique design.Thank you for sharing the article.
pengobatan untuk keputihan abnormal

great | 08-02-2017 @ 23:12:39

You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.his is a really good post. Must admit that you are among the best bloggers I have read. Thanks for posting this informative article of obat aborsi . You may havce a lot of jual obat aborsi and obat aborsi, as well jual obat aborsi.

 

I would once again praise to god about this amazing post. Thank you so much for the detailed information. I love to read tips from cara menggugurkan kandungan who are really successful with what they do. It inspires me an I learn a lot witch helps me to grow my business obat penggugur kandungan faster.

 

I was reading the provided article with a great interest! This post is useful and informative cara menggugurkan kandungan.Thanks for sharing obat telat datang bulan and also obat telat bulan. You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for obat telat datang bulan info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.his is a really good post. 

 

Good post. I learn something new and challenging on jasa website blogs I stumbleupon every day.It will always be exciting to read content from other writers and use a  jual obat aborsi and obat aborsi little something from their jasa pembuatan website<br>

Well, Thanks a lot for such a wonderful post of obat aborsi, the stuff posted were really interesting and useful jual obat aborsi. The quality of the content was good and clear.

 

I would once again praise to god about this amazing post mesin coding. Thank you so much for the detailed information. I love to read tips from people who are really successful with what they do inkjet printer industri. It inspires me an I learn a lot witch helps me to grow my business faster.

 

Reageer
Naam:
E-mail:
Reactie:
    =  
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
  • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
  • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
  • Aantal vacatures in het MKB neemt toe

    In Nederland stonden aan het eind van het vierde kwartaal in 2016 ruim 163 duizend vacatures open, 90 duizend hiervan stonden open in het midden- en kleinbedrijf. Het aantal openstaande vacatures in het midden- en kleinbedrijf is hiermee 22 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS in De Staat van het MKB....


Geen gegevens.
  • Lets get rid of the annoying monkeys Het zijn niet per se de chaoten die overlopen van het werk en hierdoor gestrest raken. Tot nu toe kom ik in mijn werk als professional organizer voor de zakelijke markt geen notoire rommelkonten tegen. Nee, het probleem zit hem vaak in de combinatie van een hoge mate van perfectionisme en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. In de ogen van deze mensen moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, ... 09-10-15 | 2 reactie(s) | Lees column