HR columns
 • Individuele talentontwikkeling: Beat your competitors

  Volgens het CBS gingen in het jaar 2010, exclusief de eenmanszaken, 6283 ondernemingen failliet. Hieraan liggen allerlei oorzaken aan ten grondslag maar logischerwijs mag geconcludeerd worden dat onder andere hevige concurrentie en de economische omstandigheden hier een forse bijdrage aan hebben geleverd. Voor veel organisaties is het in deze turbulente tijd een kwestie van overleven en hopen op een betere tijden. Snijden in de personeelskosten is dan ook vaak het stramien maar of dit een bijdrage levert aan het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie en zorgt voor continuïteit is maar de vraag. Uw concurrent doet namelijk precies hetzelfde en de status quo blijft. Tege...

 • Talentontwikkeling, wat vinden uw medewerkers nu echt belangrijk!

  Talentontwikkeling is ‘hot’. Googlet u maar eens ‘talentontwikkeling’ en alleen in het Nederlands verschijnen ongeveer er al ‘ongeveer 409.000 hits’. Natuurlijk valt over talentontwikkeling veel te zeggen en zijn de diverse ‘experts’ het regelmatig niet met elkaar eens. Het is echter wel duidelijk dat investeren in de ontwikkeling van de individuele (latente) talenten van medewerkers positief effect heeft op het gebied van klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid en daardoor ook financieel lonend is voor organisaties. Bij alle initiatieven die op dit moment binnen en buiten organisaties op het gebied van talentontwikkeling aanwezig zijn of ...

 • HRM = Business Partner, is de Grand Canyon overbrugbaar?

  Kijk naar de gemiddelde vacaturetekst voor een functie van HRM-manager of HRM-consultant en je komt vaak de term ‘HRM als Business Partner’ tegen. Ook in beleidsstukken staat dit vaak weggeschreven. Dit is een boeiend fenomeen waarbij ik mijzelf vaak de vraag stel of HRM eigenlijk wel een Business Partner wil zijn. Vanuit mijn ervaring als lijnmanager heb ik hier in ieder geval een duidelijk beeld bij en het leuke van een column is dat ik deze mening ook mag ventileren. Om bij het begin te beginnen. Volgens mij is het zo dat wanneer je als business partner wilt fungeren het van belang is dat HRM ook feeling heeft met de business. Voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat HRM deze...

 • Kijken van buiten naar binnen!

  Het gebruiken van echt talent. Willen wij naar een gouden eeuw of worden wij het Afrika van Europa. Volgens de bekende trendwatcher Adjiedj Bakas is ‘Het gebruiken van echt talent.’ de belangrijkste trend van de komende tijd1. In twee korte zinnen benadrukt hij het belang van talentontwikkeling in relatie tot economische voor- of tegenspoed. Er van uitgaande dat het economisch tij binnen de BV Nederland grotendeels wordt beïnvloed door commerciële organisaties, is volgens mij op hoofdlijn gelijk de relatie gelegd tussen talentontwikkeling en de veranderende omgeving waar organisaties zich in begeven. En in deze omgeving bevind zich iets wat altijd het belangrijkste en a...

 • Vertroebelde beelden!

  Uit mijn vorige artikel ‘We laten het geld gewoon liggen!’ komt duidelijk naar voren dat organisaties veel geld laten liggen, doordat individuele talentontwikkeling niet is afgestemd op de veranderende en dynamische markt. Hierbij is het uitgangspunt voor talent de volgende definitie: Medewerkers met één of meerdere (latente) relevante persoonlijke eigenschappen die significant uitstijgen boven het gemiddelde in de directe werkomgeving. Dat organisaties in dit opzicht geld laten liggen heeft diverse oorzaken en ik wil met dit artikel graag wat dieper ingaan op een aspect van het fenomeen leiderschap, dat een belangrijke rol vervult bij het ontwikkelen van het talent...

 • KPN 5

  Tot 2015 dienen circa 5.000 KPN-ners, bijna een kwart van het personeelsbestand, elders hun emplooi te gaan vinden. Gezien de reisafstand zal India geen optie zijn. Een groot deel van de arbeidsplaatsen zal namelijk verplaatst worden naar het buitenland. In 10 jaar tijd schrapt deze telecomgigant(je) bijna 15.000 arbeidsplaatsen. Is er geen dan echt geen andere weg om de aandeelhouders tevreden te houden? De kersverse topman, Eelco Blok, kwam namelijk ook nog met een winstwaarschuwing. De eerste in 10 jaar. Met zijn bericht trad Eelco Blok in de voetsporen van zijn voorganger Ad Scheepbouwer. Onder zijn bewind vertrokken bijna 10.000 medewerkers. Ook maakten de nieuwe topmannen van Shell en ...

 • We laten het geld gewoon liggen!

  Wat gebeurt er allemaal in de wereld waar commerciële organisaties zich in bevinden? De term ‘De wereld verandert en wij veranderen mee’ is gemeengoed. Bij deze term denk ik persoonlijk aan vergrijzing, een aankomend tekort op de arbeidsmarkt, de opkomst van social media en allerhande technologische middelen, de instroom van de generatie y, de kredietcrisis en het ontbreken van vertrouwen in en buiten organisaties, de klant die steeds kritischer en mondiger wordt en ga nog maar even door. Kortom, er zijn verscheidene factoren die invloed hebben op de huidige organisaties, maar willen organisaties echt veranderen of is dit ‘schone schijn’? Als organisaties daadwer...

 • Dat zal je leren!

  Ik herinner het mij nog als de dag van gisteren; snuffelstage op de middelbare school. Ik had geen idee wat ik later wilde gaan doen, ‘als het maar iets met mensen is.’ Vager kan het niet worden, dus vol goede moed werd ik met een vriend afgezet bij een GGZ-instelling om een dag mee te l open met een behandelend psychiatrisch verpleegkundige. Na een korte rondleiding was het tijd om een beter beeld te krijgen van de cliënten die in aanmerking komen voor opname. Eén van de stappen die in dat proces worden doorlopen, is het afnemen van een aantal testen om te bepalen wat de mentale capaciteiten van de cliënt zijn. Ook wij mochten deze testen gaan maken. ‘Appe...

 • Viva Zorggroep 5

  Viva Zorggroep wil 650 thuiszorgmedewerkers ontslaan en hen na dit ontslag voor 20% minder salaris weer aannemen. Door bij een aanbestedingsprocedure onder de kostprijs te offreren, kan zij de gewenste zorg niet meer leveren. Daar waar de zorg plaatsvindt, aan bed en huis, wordt de oplossing gezocht en moeten mensen bloeden. Is er een beter voorbeeld van de falende marktwerking in de zorg? Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de thuiszorg en kopen sindsdien via aanbestedingen zorg in bij aanbieders. Zo schakelt de gemeente Haarlem thuiszorgmedewerkers van de Viva Zorggroep in bij het overnemen van huishoudelijke taken en he...

 • Een goed woordje...

  Enige tijd geleden kreeg ik van iemand de opmerking dat ik ook wel eens een positief verhaal zou kunnen schrijven over HRM’ers, want al dat gekat van mij over onwetende HRM’ers, dat was hij wel een keer zat. Oké, toegegeven er zitten pareltjes tussen. Mensen die meteen doorhebben dat je wat moet doen met schulden binnen het bedrijf. Mensen die meteen doorhebben dat je er als bedrijf alleen maar wel bij kan varen daar iets aan te doen en de helpende hand uit te steken. Nu heb ik inmiddels al veel HRM’ers overtuigd, maar soms moet je net wat verder om ook die ene over de streep te trekken. Zo ook het verhaal van Eric. Eric zag dat “gehelp” allemaal niet zo ...

Archief
2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HRnetwerk.nl Columnisten