HR columns
 • Het bijenkoninginsyndroom

  Door Inge Geerdens, oprichter en hoofd van: Executive research en CVWarehouse (online recruteringstool)Vrouwen hebben het moeilijk om andere vrouwen in een leidinggevende positie te dulden. Voor u me beschuldigt van ordinair seksisme; die conclusie komt niet van mij, maar van het Max Planck-instituut voor Menselijke Ontwikkeling in Berlijn. Die geleerde bollebozen ondervroegen 700 mensen over hun houding tegen mogelijke collega’s en andermaal bleek dat vrouwen elkaar geen carrière gunnen. Nog liever een man promotie helpen maken dan een andere vrouw. De onderzoekers spreken van een heus ‘bijenkoninginsyndroom’. Houden wij vrouwen dan zelf het glazen plafond in stand? Dat is alleszins de indr...

 • Onlinerekrutering: bit by bit

  Door Inge Geerdens, oprichter en hoofd van: Executive research en CVWarehouse (online recruteringstool)Dat het internet het rekruteringslandschap grondig heeft veranderd, is een dooddoener. Toch zijn er nog veel bedrijven aan wie de hele www-evolutie voorbij lijkt te gaan. Ze vertrouwen op de eerder traditionele rekruteringskanalen. Zo zat ik onlangs samen met een HR-manager en zijn rechterhand, de recruitment officer. Het bedrijf in kwestie is op zoek naar een tiental nieuwe werknemers, vooral jongeren met een tweetal jaren ervaring. Toen ik het had over onlinerekruteringsmethodes en het belang van een duidelijke website om de juiste mensen aan te trekken, kreeg ik twee heel verschillende r...

 • Inhuman capital

  Inhuman capital Door Inge Geerdens, oprichter en hoofd van: Executive research en CVWarehouse (online recruteringstool)Google evalueert sollicitanten voortaan met een speciale persoonlijkheidstest op computer. Enige interactie met een consultant komt hier niet aan te pas. Kandidaten krijgen op het scherm een heleboel vragen voorgeschoteld. Het resultaat is een score die weergeeft in welke mate iemand geschikt is om voor het bedrijf te werken. De huidige selectieprocedure zou te veel tijd (geld dus) in beslag nemen. Van dergelijke onmenselijke aanpak gaat mijn haar rechtop staan. Niet dat ik tegen PC’s en de vooruitgang ben. Het e-mail en internet zijn een ware zegen voor de rekruteringsmarkt...

 • Conflicten op het werk

  Door mw. I. Dorrestijn, psychosociaal therapeuteKnallende deuren, een schreeuwende baas, roddelende collega’s en slapeloze nachten. Voor een verontrustend aantal mensen is ruzie op werk een herkenbare situatie. Voor de een is dit een traumatische ervaring, die zo snel mogelijk vergeten moet worden. Voor de ander is dit dagelijkse kost. Wat het ook is, een conflict is ingrijpend en vaak overbodig. Soorten communicatie Daar waar mensen zijn is sprake van sociale interactie en communicatie. Deze communicatie bestaat uit verschillende vormen en niveaus. Communicatie kan verbaal of non-verbaal zijn. Wanneer je met een aantal mensen stil in een lift staat, wordt ook gecommuniceerd. Door middel van...

 • Adieu, maar geen vaarwel

  Adieu, maar geen vaarwel Door Inge Geerdens, oprichter en hoofd van: Executive research en CVWarehouse (online recruteringstool)Onlangs werd ik gevraagd door de algemeen directeur van een bedrijf om een nieuwe medewerker te zoeken. Deze opdracht was uiterst confidentieel, want de persoon die vervangen werd wist van niets. De man liep nog steeds rond in het bedrijf, onwetend over het lot dat hem te wachten stond. Als buitenstaander kreeg ik wel honderduit te horen waarom hij moest worden vervangen. In geuren en kleuren werd me verteld wat allemaal fout is gegaan. Ik aanhoor dergelijke verhalen altijd met gemengde gevoelens. Niemand is hier in de fout gegaan. Bedrijf en werknemer waren gewoon ...

 • P&O, HRM of SHRM

  Door Willem Scheepers, coach, universitair docent voor de vakken SHRM en Organisatie Verandering, erkend Investors in People – adviseur, organisatiepsycholoog, filosoof en blogger.Wil je een onderwerp behandelen dan is verstandig, denk ik, dat je eerst het kader schept waarbinnen je dit onderwerp wil behandelen, zeker als het om zoiets als een ‘containerbegrip’ gaat. Container-, of verzamelbegrippen, kennen we in onze taal verschillende zoals: voertuigen, ballen, huizen en binnen organisaties varieert dat van automatisering tot coaching (nb: ‘managen’ is er ook zo één maar daarover in een latere column meer). HRM of Human Resource Management is ook een containerbegrip, misschien niet in zijn...

 • Het lelijke eendje

  Door Inge Geerdens, oprichter en hoofd van: Executive research en CVWarehouse (online recruteringstool)De behoefte van bedrijven om gericht te communiceren is van alle tijden. Van postduif over koerier te paard tot e-mail en internet, je moet er steeds voor zorgen dat de juiste boodschap op het gepaste moment bij de juiste ontvanger aankomt. Het internet vormt daar geen uitzondering op. Veel bedrijven investeren flink in hun website en zorgen voor allerlei “toeters en bellen”, maar slaan finaal de bal toch mis. Weet u wat de gemiddelde bezoeker op uw site zoekt? Kijk er de statistieken (die we in dit digitale tijdperk perfect bijhouden, niet?) even op na: het gaat hem af en toe om uw product...

 • Functioneringsgesprekken en Beoordelingsgesprekken: waardevol?

  Door Sylvia Groenewold, HR manager Het jaar is alweer bijna voor de helft om, dus het wordt weer tijd voor de functioneringsgesprekken. Waar staan we, wat gaat goed, wat kan beter en welke afspraken maken we voor de komende periode. Dit allemaal voorbereidend op de beoordelingsgesprekken aan het eind van het jaar. Afgezien van het feit hoe deze gesprekken inhoudelijk moeten plaatsvinden, is het belangrijk eens naar het doel te kijken. Dit doel verschilt namelijk nogal eens voor beide gesprekspartners. Voor de leidinggevende gaat het om het aandeel van de medewerker in de prestaties van het team. Voor de werknemers gaat het in de meeste gevallen primair om: krijg ik er iets bij of niet? Maar ...

 • Pesten op het werk

  Door mw. I. Dorrestijn, psychosociaal therapeutePesten op het werk, het klinkt onvoorstelbaar, maar het gebeurt toch echt dagelijks in het bedrijfsleven. Pesten vindt niet alleen op het schoolplein plaats maar ook in de bedrijfskantine. Hier is een belangrijke taak voor HRM-ers weggelegd. Zij zijn de meest aangewezen personen om te werken aan preventie, signalering tot het aandragen van oplossingen. Met de publicatie van de ‘Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk’ van 11 juni in 2002 tracht de regering werknemers tegen deze morele kwelling te beschermen. Werkgevers zijn verplicht een reeks preventiemaatregelen te nemen. Een definitie ...

 • Toegevoegde waarde van HR - de eeuwige discussie

  Door Sylvia Groenewold, HR manager Laatst las ik weer een artikel over de toegevoegde waarde van de personeelsafdeling, wat de bezettingsgraad zou moeten zijn en welke activiteiten er thuishoren. Over uitbesteden, shared service center en andere vergelijkbare concepten. Waarom komt dit nu altijd weer eens in de zoveel tijd ter tafel? Hebben diegenen die dit ter sprake brengen niets beters te doen? Waarom moeten wij altijd maar weer ons nut bewijzen en aantonen middels concrete cijfers, rendementsstudies e.d. wat onze toegevoegde waarde is voor de organisatie? Het is een resultante van de eeuwig durende efficiency spiraal waar wij, het bedrijfsleven, ons in bevinden. Waar kunnen we snijden, b...

Archief
2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HRnetwerk.nl Columnisten