HR columns
Home » HR columns » Collectieve WIA aanvulling is kleine moeite voor werkgever, groot gebaar voor werknemer
Collectieve WIA aanvulling is kleine moeite voor werkgever, groot gebaar voor werknemer

Wanneer een medewerker  (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard wordt, kan het inkomensniveau behoorlijk dalen. Dit kan zelfs kelderen tot onder het sociale minimumloon. Werkgevers zouden een collectieve regeling voor hun personeel moeten aanbieden waarmee een WGA uitkering (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) wordt aangevuld. Niet alleen vanuit praktische overwegingen, maar ook vanuit de zorgplichtgedachte.

Jaarlijks worden zo’n 40.000 werknemers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt beoordeeld. De algemene gedachte is dat men zo’n 70 procent van het laatste inkomen ontvangt. Maar dat is niet zo. Na 2 tot 24 maanden daalt de uitkering  naar een percentage van het minimumloon!

Hoe hoog het  inkomen bij arbeidsongeschiktheid wordt, is afhankelijk van de mate waarin men in staat is het deel dat nog gewerkt kan worden daadwerkelijk te benutten. De overheid gaat ervan uit dat er  voldoende aanbod is van passend werk. Uit UWV-cijfers blijkt echter dat in 57 procent van de gevallen er géén passende arbeid wordt gevonden. Met als gevolg een inkomen tot onder het sociaal minimum, omdat  de WGA uitkering alleen betaald wordt over het deel dat men niét meer kan werken.

Het is zeer lastig en uiterst kostbaar om deze inkomensachteruitgang individueel te verzekeren. Collectieve verzekeringen via de werkgever zijn daarentegen betaalbaar en kunnen zonder aanvullende gezondheidswaarborgen voor het volledige personeel worden afgesloten. Bijkomend voordeel van een collectiviteit is dat deze is afgestemd op de bedrijfseigen cao en de pensioenregeling, waardoor oververzekering (en dus dubbele premie) voorkomen wordt.  

Door het faciliteren van een collectieve verzekering, waarbij de werknemer zelf via een inhouding op het loon de premie betaalt,  voldoet de werkgever aan haar zorgplicht. Hierdoor krijgen medewerkers na een ziekte of ongeval meer tijd om passend werk te vinden en wordt een  grote inkomensterugval  voorkomen. 
Vorige     Volgende

Sociale Media
    
    
    
HRnetwerk.nl Columnisten